РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ 1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ 1.4.2. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ Рівноприскореним прямолінійним рухом Тіла називають такий рух, при якому його швидкість за будь-які однакові інтервали часу змінюється на

ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ Завдання 1-14 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є правильним. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь

КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ. РІВНОМІРНИЙ РУХ ПО КОЛУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ 1.5. КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ. РІВНОМІРНИЙ РУХ ПО КОЛУ Миттєва швидкість при криволінійному русі напрямлена по дотичній до траєкторії в кожній її точці (рис. 15, а).

ВИПРЯМЛЕННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ – ЗМІННИЙ СТРУМ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 2. ЗМІННИЙ СТРУМ 2.5. ВИПРЯМЛЕННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ При однонапівперіодному випрямленні споживач і діод з’єднуються послідовно. При цьому струм у споживачі змінний, пульсуючий, перервний (діод

Вага тіла, яке рухається з прискоренням – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.14. Вага тіла, яке рухається з прискоренням А) Напрям прискорення а збігається з напрямом прискорення вільного падіння g. P = m(g – а). При а = g настає невагомість. На

ВАГА ТІЛА. ВАГА ТІЛА, ЯКЕ РУХАЄТЬСЯ З ПРИСКОРЕННЯМ. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ. НЕВАГОМІСТЬ – СИЛИ В МЕХАНІЦІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.2. СИЛИ В МЕХАНІЦІ 2.2.4. ВАГА ТІЛА. ВАГА ТІЛА, ЯКЕ РУХАЄТЬСЯ З ПРИСКОРЕННЯМ. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ. НЕВАГОМІСТЬ Вага тіла – це сила, з якою тіло діє

Густина тіла – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.4. Густина тіла Густина – це фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює відношенню маси однорідного тіла до його об’єму. Позначається буквою р. Одиниця вимірювання – один кілограм

СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ – ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ 4.4. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ При будь-якій формі посудин, які містять однорідну рідину, поверхні рідини установлюються на одному рівні (рис. 58). Рис. 58