Розвиток фізики атомного ядра

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.1. Розвиток фізики атомного ядра У 1896 р. А. Беккерель відкрив перше суто ядерне явище – радіоактивність урану. П. Кюрі

Основні положення теорії Бора – Зоммерфельда

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.7. Основні положення теорії Бора – Зоммерфельда Знайдені раніше значення енергії для стаціонарних станів гідрогеноподібних іонів і атома гідрогену у випадку колових орбіт (15.19) і

ПОСТУЛАТИ БОРА. БОРІВСЬКІ ОРБІТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.2. ПОСТУЛАТИ БОРА. БОРІВСЬКІ ОРБІТИ Постулати Бора 1. Електрони в атомах рухаються по орбітах визначеного радіуса, які називаються

Адіабатичний процес. Рівняння адіабати

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.5. Адіабатичний процес. Рівняння адіабати Адіабатичним називають такий процес, який відбувається без теплообміну системи з навколишнім середовищем. Для здійснення адіабатичного процесу треба оточити

Електропровідність електролітів. Закони Фарадея

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА 8.10. Електропровідність електролітів. Закони Фарадея Електроліти – розчини солей, кислот, лугів у рідинах – є добрими провідниками електричного струму. Струм у електролітах супроводжується електролізом –

Нестаціонарна дифузія

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ 5.4. Нестаціонарна дифузія У реальних умовах відбувається нестаціонарна дифузія. За нестаціонарних умов, коли маємо суміш з нерівномірним розподілом будь-якої компоненти, під час дифузії

Космічне випромінювання і відкриття елементарних частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 18 ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 18.1. Космічне випромінювання і відкриття елементарних частинок Вивчення будови атомів, атомних ядер, процесів у космічному випромінюванні, реакцій на швидких заряджених

Лінійне розширення при нагріванні – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.7. Лінійне розширення при нагріванні Коефіцієнт лінійного розширення речовини а показує, на яку частку збільшується одиниця довжини цієї речовини, якщо її нагріти на один градус Цельсія (один кельвін). L