СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ) Вакуум – розріджений до такої міри газ, що середня довжина вільного пробігу молекул перебільшує лінійні

Космічні швидкості. Освоєння космосу

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.14. Космічні швидкості. Освоєння космосу Щоб тіло рухалося навколо Землі по коловій орбіті, яка мало відрізняється від радіуса Землі R3, воно повинно мати цілком певну

ПАРА. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ – ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ 3.1. ПАРА. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ Пара – це газоподібний стан речовини, у який можуть переходити як рідини (випаровування) (рис. 10), так

Основні рівняння гідростатики

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ З ОСНОВИ МЕХАНІКИ СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 3.1. Основні рівняння гідростатики Хоча за своїми властивостями рідини і гази багато в чому відрізняються одне від одного, існує загальна властивість, що об’єднує їх,

Переміщення при рівномірному прямолінійному русі – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.13. Переміщення при рівномірному прямолінійному русі Переміщення дорівнює добутку швидкості тіла й часу руху. Формула:

Закон Бернуллі – Гідростатика та аеростатика

5. Механіка 5.5. Гідро – та аеростатика 5.5.12. Закон Бернуллі Тиск рідини, що тече в трубі, більший у тій частині труби, де швидкість рідини менша і, навпаки, у частині труби, де швидкість рідини більша,-

Формули прямокутного трикутника

10. Додатки 35. Формули прямокутного трикутника

Шкала електромагнітних хвиль

ФІЗИКА Шкала електромагнітних хвиль Вид хвиль Довжина хвиль, м Частота хвиль, Гц Джерело випромінювання Низькочастотні хвилі > 104 < 3 ∙ 104 Механічний генератор змінного струму Радіохвилі 104… 10-1 3 ∙ 104… 3 ∙