Одиниці, які тимчасово дозволяється застосовувати

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.4. Одиниці міри 2.4.6. Одиниці, які тимчасово дозволяється застосовувати Величина Одиниця Позна Чення Співвідношення з одиницею СІ Застосуван Ня Довжина Морська миля Миля 1852 м У морській Кабельтов

ЗМІНЮВАННЯ АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.7. ЗМІНЮВАННЯ АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ Процес перетворення твердого кристалічного тіла

Шлях – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.8. Шлях Шлях – довжина траєкторії, описаної тілом (матеріальною точкою) за певний проміжок часу (відстань пройдена тілом уздовж траєкторії руху). Позначається буквою s. Одиниця вимірювання – один метр (1 м).

ФОРМУЛА ЛАПЛАСА – ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН 4.4. ФОРМУЛА ЛАПЛАСА Формула Лапласа. Додатковий тиск, який зумовлений кривиною поверхні рідини, визначається так: Де R1 і R2 – радіуси кривини

РОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.2. РОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ Термодинамічна робота виконується

Плавання суден – Гідростатика та аеростатика

5. Механіка 5.5. Гідро – та аеростатика 5.5.10. Плавання суден Водотоннажність – це вага води, яку витісняє підводна частина судна. Вона дорівнює вазі судна з вантажем у повітрі або силі тяжіння, що діє на

Рівновага тіла – Статика

5. Механіка 5.4. Статика 5.4.8. Рівновага тіла Рівновага тіла – це стан тіла, при якому геометрична сума прикладених до нього сил і геометрична сума моментів цих сил відносно будь-якої точки дорівнюють нулю.

Дифузійна камера – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Дифузійна камера Дифузійна камера – прилад, призначений для спостереження треків iонізуючих частинок, який