Переміщення – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.9. Переміщення Переміщення – спрямований відрізок прямої, який сполучає початкове положення тіла (матеріальної точки) з його наступним положенням. Позначається буквою s. Одиниця вимірювання – один метр (1 м). Переміщення –

ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА 2.1.6. ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА Тіла діють одне на одне із силами, спрямованими вздовж однієї прямої, рівними за

МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПРЯМОГО КОЛОВОГО СТРУМУ – МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.2. МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ 4.2.1. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПРЯМОГО КОЛОВОГО СТРУМУ Магнітна індукція прямолінійного провідника нескінченної довжини зі струмом (рис. 63): Рис. 63

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК – ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.11. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ 3.11.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 1. Фотони (m0 = 0): γ. 2. Лептони (легкі): 3. Мезони

Взаємодія тіл – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.1. Взаємодія тіл Взаємний вплив тіл чи частинок, який зумовлює зміну стану їхнього руху, називається взаємодією. Відношення прискорень, яких набувають тіла під час взаємодії, обернено пропорційне до відношення їхніх мас:

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь. 1. У який спосіб

Траєкторія – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.3. Траєкторія Траєкторія – це уявна неперервна лінія, яку описує фізичне тіло під час механічного руху відносно обраної системи відліку. Вигляд траєкторії залежить від сил, що діють на тіло, початкових

Випаровування й конденсація – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.17. Випаровування й конденсація Пароутворення – це явище переходу рідини в пару. Випаровування – це перехід речовини з рідкого або твердого стану в газоподібний стан (пару). Випаровування рідини відбувається