Довідник з англійської мови

The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників – The Аdjective. Прикметник

Англійська мова The Аdjective. Прикметник The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників Утворення Вищий та найвищий ступені порівняння прикметників утворюються за схемою: Прикметник Вищий Найвищий Одно – чи двоскладовий, наприклад cheap Cheaper

Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова The Аdverb. Прислівник Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця Прислівники часу й місця зазвичай вживаються в кінці речення: He wasn’t very well Yesterday. (Учора йому було погано.) Інколи вони

The Gerund Герундій – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово The Gerund Герундій В англійській мові існує така частина мови, якої немає в українській. Це – герундій (The Gerund). Він має властивості іменника та дієслова. Форми герундія Active Passive

English Alphabet. Англійський алфавіт

Англійська мова English Alphabet. Англійський алфавіт

Exclamatory sentence. Окличне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Exclamatory sentence. Окличне речення В окличному реченні вживається What a/an та іменник в однині, або What та іменник у множині чи незлічуваний іменник: What a good

Список деяких відповідників британського та американського варіантів англійської мови

Англійська мова Список деяких відповідників британського та американського варіантів англійської мови Autumn Fall Осінь Biscuit Cookie Печиво Got Gotten Минулий час дієслова to get Defence Defense Захист Sweets Candies Цукерки Cinema The movies Кіно

Imperative sentence. Спонукальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Imperative sentence. Спонукальне речення Спонукальні речення виражають заохочення до дії, або заборону дії. Ці речення утворюються за допомогою дієслова без частки To: Go to the blackboard!

Declarative sentence. Розповідне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Declarative sentence. Розповідне речення Для англійської мови характерний сталий порядок слів у реченні. У розповідному реченні типовим є прямий порядок слів, коли підмет стоїть перед присудком,

Possessive Pronouns. Присвійні займенники – The Pronoun. Займенник

Англійська мова The Pronoun. Займенник Possessive Pronouns. Присвійні займенники Its – це присвійний займенник, який вживають перед іменником. The dog got its food. (Собака отримав свою їжу.) It’s – скорочена форма it is чи

The Participle Дієприкметник – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово The Participle Дієприкметник Дієприкметник – це неособова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та прислівника. В англійській мові є два дієприкметники: Present Participle (Participle I) і Past Participle
Page 1 of 712345...Last »