Possessive Pronouns. Присвійні займенники – The Pronoun. Займенник

Англійська мова The Pronoun. Займенник Possessive Pronouns. Присвійні займенники Its – це присвійний займенник, який вживають перед іменником. The dog got its food. (Собака отримав свою їжу.) It’s – скорочена форма it is чи

The Participle Дієприкметник – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово The Participle Дієприкметник Дієприкметник – це неособова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та прислівника. В англійській мові є два дієприкметники: Present Participle (Participle I) і Past Participle

Present Simple Теперішній простий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Present Simple Теперішній простий час У часовій формі Present Simple дієслово вживається без закінчень. Виняток становить третя особа однини, у якій до основи дієслова додається закінчення – s (-es):

Position of adverbs. Місце прислівників у реченні – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова The Аdverb. Прислівник Position of adverbs. Місце прислівників у реченні Прислівник – це частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, якості чи вказує на різні обставини, за яких відбувається дія. Більшість прислівників

Must (бути повинним) – Modal Verbs Модальні дієслова – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Modal Verbs Модальні дієслова Must (бути повинним) Дієслово Must Має тільки одну форму. Дія, виражена за допомогою цього модального дієслова, стосується теперішнього та майбутнього часу. I Must take pills.

II type of conditionals. ІІ тип умовних речень – Conditionals. Умовні речення

Англійська мова Conditionals. Умовні речення II type of conditionals. ІІ тип умовних речень Вживання Умовні речення II типу стосуються нереальної дії. Вживаються вони для розповіді про майбутню чи теперішню дію, яка не здійсниться ні

Роки, пори року, місяці – Usage. Вживання – The Article. Артикль

Англійська мова The Article. Артикль Usage. Вживання Роки, пори року, місяці I was born in 1986. (Я народився у 1986.) We play football in Summer. (Улітку ми граємо в футбол.) I went to school

Telephone numbers Телефонні номери – The Numeral. Числівник

Англійська мова The Numeral. Числівник Telephone numbers Телефонні номери У телефонних номерах кожна цифра вимовляється окремо, часто з паузою між двома чи трьома цифрами: 509 236 = five o nine-two three six; 66 =
Page 2 of 812345678