The Passive Voice. Пасивний стан дієслова – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово The Passive Voice. Пасивний стан дієслова Загальна модель утворення: To be + Рast Рarticiple основного дієслова. Ми будуємо дім. The house is built. Дім будується. Present Continuous We are

Загальне питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Interrogative sentence. Питальне речення В англійській мові розрізняють такі типи питальних речень: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне. Загальне питальне речення Загальними називають такі питальні речення, на які

Adverbs of Degree. Прислівники міри й ступеня – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова The Аdverb. Прислівник Adverbs of Degree. Прислівники міри й ступеня Прислівники міри й ступеня підсилюють чи послаблюють дію. Малий ступінь a little Late (трохи пізно), Slightly Difficult (дещо важко (важкувато). Середній ступінь

Can, could, be able to (могти, вміти, бути в змозі) – Modal Verbs Модальні дієслова – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Modal Verbs Модальні дієслова Can, could, be able to (могти, вміти, бути в змозі) Модальне дієслово Can вживається за умови фізичної або розумової спроможності особи виконати дію: He Can

The Infinitive Інфінітив – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово The Infinitive Інфінітив Інфінітивом називають неозначену форму дієслова, яка відповідає на запитання що робити? що зробити? та називає дію. В англійській мові існує кілька форм інфінітива. Перехідні дієслова мають

Personal Pronouns. Особові займенники – The Pronoun. Займенник

Англійська мова The Pronoun. Займенник Personal Pronouns. Особові займенники Особові займенники в англійській мові мають два відмінки – називний та об’єктний. You – ти He – він She – вона It – воно (він,

Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу) – Indirect Speech. Непряма мова

Англійська мова Indirect Speech. Непряма мова Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу) У непрямій мові особи, обставини місця

Past Perfect Continuous. Минулий завершенотривалий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Past Perfect Continuous. Минулий завершенотривалий час Past Рerfect Continuous утворюється за моделлю: Had been + Дієслово iз закінченням – ing: I Had been playing Tennis. (Я грав у теніс.)
Page 3 of 812345678