The Infinitive Інфінітив – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово The Infinitive Інфінітив Інфінітивом називають неозначену форму дієслова, яка відповідає на запитання що робити? що зробити? та називає дію. В англійській мові існує кілька форм інфінітива. Перехідні дієслова мають

Personal Pronouns. Особові займенники – The Pronoun. Займенник

Англійська мова The Pronoun. Займенник Personal Pronouns. Особові займенники Особові займенники в англійській мові мають два відмінки – називний та об’єктний. You – ти He – він She – вона It – воно (він,

Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу) – Indirect Speech. Непряма мова

Англійська мова Indirect Speech. Непряма мова Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу) У непрямій мові особи, обставини місця

Past Perfect Continuous. Минулий завершенотривалий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Past Perfect Continuous. Минулий завершенотривалий час Past Рerfect Continuous утворюється за моделлю: Had been + Дієслово iз закінченням – ing: I Had been playing Tennis. (Я грав у теніс.)

General information Загальні відомості – The Article. Артикль

Англійська мова The Article. Артикль General information Загальні відомості Артикль – це службове слово, яке вживається перед іменником. В англійській мові існує два артиклі – неозначений (A, an – перед голосним) та означений (The).

Possessive Case. Присвійний відмінок – The Noun. Іменник

Англійська мова The Noun. Іменник Possessive Case. Присвійний відмінок Присвійний відмінок іменників використовується для відповіді на запитання чий? чия? чиє? чиї?. Присвійний відмінок утворюється таким чином: Іменник в однині ‘s Boy – boy’s Vicky

I type of conditionals. І тип умовних речень – Conditionals. Умовні речення

Англійська мова Conditionals. Умовні речення I type of conditionals. І тип умовних речень На противагу часовим формам дієслова, які позначають реальні дії, дієслова в умовних реченнях позначають дії нереальні, нездійсненні або такі, що можуть

Past Simple Минулий неозначений час – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Past Simple Минулий неозначений час У часовій формі Past Simple дієслово має закінчення – ed: I/you/he/she/it/we/they Worked. (Я працював./Ти працював./Ви працювали./ Він працював./Вона працювала./Воно працювало./Ми працювали./Вони працювали.) Деякі дієслова

Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми) – Indirect Speech. Непряма мова

Англійська мова Indirect Speech. Непряма мова Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми) При перетворенні прямої мови на непряму утворюється складнопідрядне речення з прийменником That або без

In, on, at. В, На, Біля (місцезнаходження) – The Preposition. Прийменник

Англійська мова The Preposition. Прийменник In, on, at. В, На, Біля (місцезнаходження) Значення work in the garden (працювати в саду) swim in the pool (плавати в басейні) Sit on the floor (сидіти на підлозі)
Page 3 of 712345...Last »