Розділове питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Interrogative sentence. Питальне речення Розділове питальне речення Розділове питальне речення складається з двох частин. Перша – розповідне речення у стверджувальній або заперечній формах, друга – стисле

Present Perfect Continuous. Теперішній завершенотривалий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Present Perfect Continuous. Теперішній завершенотривалий час Present Perfect Continuous утворюється за моделлю: Have (Для третьої особи однини – Has) + been + Дієслово із закінченням – ing: We have

Adverbs of frequency. Частотні прислівники – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова The Аdverb. Прислівник Adverbs of frequency. Частотні прислівники Частотні прислівники як правило вживаються всередині речення: I Sometimes Go to my friends. (Я іноді відвідую своїх друзів.) Do you Usually Study on Saturday?

To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive” – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive” Модель To be going to + Infinitive змінюється за часом та особами. Теперішній час Наприклад: Розповідне

Present Perfect. Теперішній завершений час – The Verb. Дієслово

Англійська мова The Verb. Дієслово Present Perfect. Теперішній завершений час Present Perfect утворюється шляхом додавання до have/has дієприкметника минулого часу основного дієслова. Дієслово To have в Present Perfect Вживається у формах Have та Has.

Географічні назви – Usage. Вживання – The Article. Артикль

Англійська мова The Article. Артикль Usage. Вживання Географічні назви Континенти, країни, острови, штати та графства Більшість таких назв вживається без артиклів: living in Africa (життя в Африці), to Rhode Island (на Род Айленд), from

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова The Аdverb. Прислівник Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою: Одно – чи двоскладовий, наприклад, fast Faster (the) fastest У якому

Dates. Дати

Англійська мова Dates. Дати Дати пишуться цифрами або цифрами й словами. 15/4/01 (US 4/15/01) 15 April 2001 April 15th, 2001 (найчастіше в США) Можна сказати: April the fifteenth, two thousand and one або the
Page 7 of 812345678