Довідник з біології

ВЛАСТИВОСТІ І ТИПИ БІОЦЕНОЗІВ

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ВЛАСТИВОСТІ І ТИПИ БІОЦЕНОЗІВ Природні біоценози мають складну структуру. їм властиві велика видова різноманітність, щільність популяції, біомаса тощо. Видова різноманітність – кількість видів живих організмів, що

Організація потоку біологічної інформації у клітині

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному рівні Клітини здатні підтримувати високу впорядкованість своєї організації завдяки

Відтворення біологічних ресурсів гідросфери – Біологічна продуктивність водних екосистем

ГІДРОБІОЛОГІЯ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ Блок 3. Біологічна продуктивність водних екосистем Тема 2. Відтворення біологічних ресурсів гідросфери В результаті росту і розмноження гідробіонтів у водоймах відбувається безперервне новоутворення

Амеба ротова (Entamoeba gingivalis) – Тип Саркоджгутикові Sarcomastigophora. Клас Справжні амеби Lobosea

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 3.3. Медична протозоологія 3.3.2. Тип Саркоджгутикові ( Sarcomastigophora ). Клас Справжні амеби ( Lobosea ) 3.3.2.3. Амеба ротова (Entamoeba gingivalis) Морфологія:

Склад цитоплазми – Цитоплазма, її компоненти

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ Тема 2. Цитоплазма, її компоненти Склад цитоплазми Цитоплазма – внутрішній рідкий вміст клітини, в якому розміщуються і функціонують клітинні органоїди.

Ядро – БУДОВА КЛІТИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Ядро Характерною рисою еукаріотичних клітин є наявність одного або кількох ядер. Ядро містить ДНК і завдяки цьому виконує функцію зберігання й відтворення спадкової

Механізм дихання

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Механізм дихання. При вдиху скорочуються дихальні м’язи (зовнішні міжреберні м’язи, що піднімають ребра, та драбинчасті м’язи), піднімаються ребра і грудна клітка стає ширшою

Біотичні фактори – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА Біотичні фактори Біотичні фактори – це різні форми взаємодії між особинами в популяції і між популяціями в угрупованнях. Під біотичними факторами розуміють

ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ – БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ. Орган (від грец. organon – знаряддя, інструмент) відрізня­ється властивою лише йому формою і будовою, пристосованою до виконання певної функції.

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ СЕНСОРНІ СИСТЕМИ Система, що забезпечує сприйняття і переробку інформації щодо явищ зовнішнього і внутрішнього середовища організму, називається аналізатором, або сенсорною системою. Вчення про