МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

Екологія – охорона природи МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ – див. Забруднення мікробіологічне.

КОМПЛЕКС ВОДООХОРОННИЙ

Екологія – охорона природи КОМПЛЕКС ВОДООХОРОННИЙ – система споруд і пристроїв, призначених для забезпечення норм охорони вод.

ПРИНЦИП СУКЦЕСІЙНОГО ЗАМІЩЕННЯ

Екологія – охорона природи ПРИНЦИП СУКЦЕСІЙНОГО ЗАМІЩЕННЯ – біотичні угруповання формують закономірний ряд екосистем, що веде до найстійкішої за даних умов прир. системи – клімаксової в прир. умовах та (чи) вузлової за природно-антроп. режиму.

АНТИЦИКЛОН

Екологія – охорона природи АНТИЦИКЛОН – зона підвищеного атм. тиску діаметром від кількох сотень до тисяч км. У помірних широтах супроводжується переважно малохмарною, взимку холодною, влітку жаркою погодою. Тиск у центрі А. на рівні

ГЕНОСФЕРА

Екологія – охорона природи ГЕНОСФЕРА – коеволюційно взаємозв’язана ген. система біосфери, яка забезпечує її існування, відтворення та істор. розвиток як цілісного утворення. У Г. зафіксовані основні істор. етапи еволюц. розвитку життя, дивергенція і конвергенція

МУТАГЕННІСТЬ

Екологія – охорона природи МУТАГЕННІСТЬ – здатність того чи іншого чинника (температури, різних випромінювань, хім. сполук тощо) спричинювати раптові спадкові зміни організму – мутації.

ГРУНТОЇДИ

Екологія – охорона природи ГРУНТОЇДИ – водяні тварини, які споживають грунт і використовують в їжу часточки орг. речовини (детрит), дрібних тварин і рослин, які містяться в донних осадах.

Осілі і кочові тварини

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 5. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ 5.1.3. Осілі і кочові тварини За типом використання простору рухливі тварини поділяються на дві основні групи: осілі і кочові. Осілі тварини протягом усього або більшої частини життя