ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологія – охорона природи ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – ступінь концентрованості глибини та напруженості антроп. впливу на прир. середовище з метою задоволення потреб суспільства. І. п. в Україні досягла високого рівня, що видно, насамперед, з інтенсивності

ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

Екологія – охорона природи ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ – зміна полярності напрямку магнітного поля Землі на зворотну. Причини І. г. п. зумовлені порушенням режиму переміщення речовин у зовн. ядрі, пов’язаних зі зміною швидкості обертання Землі

ЧИННИК ВИБІРКОВИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК ВИБІРКОВИЙ – чинник, що діє на певні об’єкти чи суб’єкти і не чинить помітного впливу на ін. подібні. Напр., ступінь освітлення дуже важливий для світлолюбних видів і не має

ЧЕТВЕРТИННИЙ ПЕРІОД

Екологія – охорона природи ЧЕТВЕРТИННИЙ ПЕРІОД, антропоген – сучасний геол. період, входить до кайнозойської ери. Незважаючи на ще малу тривалість, в Ч. п. відбулись визначні події в геол. та біол. історії Землі. Див. також

БІВОЛЬТИННІСТЬ

Екологія – охорона природи БІВОЛЬТИННІСТЬ – властивість деяких видів тварин (напр. комах) мати два покоління потомства впродовж одного року.

АНТИБЮЗ

Екологія – охорона природи АНТИБЮЗ – неможливість існування одного виду за наявності ін. внаслідок інтоксикації середовища.

ФОРЕЗІЯ

Екологія – охорона природи ФОРЕЗІЯ – одна з форм біотичної взаємодії організмів різних видів, що виражається у перенесенні одним ін. без прояву явищ паразитизму; одна з форм мутуалізму.

РОЗМНОЖЕННЯ НЕСТАТЕВЕ

Екологія – охорона природи РОЗМНОЖЕННЯ НЕСТАТЕВЕ – здатність живих організмів відтворювати собі подібних, що необхідно для підтримання існування виду, шляхом утворення спор або вегетативним способом (брунькування, бульби, цибулини, пагони, вуса, щеплення). Головна особливість Р.

ААПА

Екологія – охорона природи ААПА – безлісий, сильно обводнений, часто грядово-мочажиний тип болота Пн. Євразії.

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

Екологія – охорона природи ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН – наука про взаємозв’язки рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем. Е. р. включає екологію окремих організмів (особин) – аутекологію, яка вивчає пристосування рослин до умов зростання,
Page 120 of 402« First...102030...118119120121122...130140150...Last »