ЕКОСИСТЕМА

Екологія – охорона природи ЕКОСИСТЕМА, екологічна система – сукупність організмів, які мешкають разом, та умов їх існування, закономірно взаємозв’язаних між собою, що утворюють систему взаємозумовлених біотичних, абіотичних явищ і процесів; під час взаємодії останніх

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ – переміщення чи переселення людей на різні терміни (від кількох годин та довічно) з перетином статистично облікових меж (як правило, адмін. кордонів, меж міста тощо). М. н. –

МІКРОКОСМ

Екологія – охорона природи МІКРОКОСМ – 1) екосистема, вкрай обмежена за своєю протяжністю, мікроекосистема (нерідко мається на увазі штучна). Широко використовується для моделювання великих екосистем; 2) образний вислів для позначення “світу” окремої піщинки, краплини,

АРЕАЛ ПЕРВИННИЙ

Екологія – охорона природи АРЕАЛ ПЕРВИННИЙ, ареал автохтонний – регіон первісного формування виду, ін. систематичних груп чи угруповань.

НАНОРЕЛЬЄФ

Екологія – охорона природи НАНОРЕЛЬЄФ, карликовий рельєф – найдрібніші, як правило, біогенні форми рельєфу земної поверхні (напр., кротові та байбакові купини, орні борозни, пристовбурні підвищення, канави). Незважаючи на незначні розміри по вертикалі, Н. чинить

ОЗОНОСФЕРА

Екологія – охорона природи ОЗОНОСФЕРА, озоновий шар, озоновий екран – шар атмосфери в межах стратосфери, зосереджений на висоті 15-25 км, верхня межа досягає 45 км. Середня річна кількість озону в О. становить близько 300

РЕСУРСИ РОСЛИННІ

Екологія – охорона природи РЕСУРСИ РОСЛИННІ – уся фітомаса (надземна й підземна) вищих і нижчих рослин незалежно від того, використовується вона в даний момент людиною чи ні.

ЗАЛУЖЕННЯ

Екологія – охорона природи ЗАЛУЖЕННЯ – 1) система заходів щодо створення чи поліпшення (згущування, укріплення дернини) продуктивного трав’яного покриву, як правило, на схилах балок, пагорбів, річкових терас та ін. місцях з метою укріплення поверхонь

КОЛОНІЇ ПОПУЛЯЦІЇ

Екологія – охорона природи КОЛОНІЇ ПОПУЛЯЦІЇ – групові поселення осілих тварин. Можуть існувати тривалий час чи виникати лише на період розмноження, напр. у багатьох птахів – граків, чайок. Найбільш складні колонії у гуртових комах

ШКОДА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Екологія – охорона природи ШКОДА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ – фактичні або можливі збитки нар. госп-ва, пов’язані із забрудненням довкілля. Крім одномоментної шкоди може виникати перманентна (напр. у випадку ерозії грунтів, їх засолення) або така,