БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Екологія – охорона природи БІОРІЗНОМАНІТТЯ – сукупність типів відмінностей об’єктів світу (універсуму) будь-якого простору (території, акваторії, планети), які виявляються на підставі вибраної міри. Б. світу – розмаїття живих організмів (напр., багатство видів рослин і

РАДІАЦІЯ ІНФРАЧЕРВОНА

Екологія – охорона природи РАДІАЦІЯ ІНФРАЧЕРВОНА – невидиме ел.-магн. випромінювання з довжиною хвиль від 750 до 4000 нм, джерелом якого є Сонце або будь-яке нагріте прир. чи штучне тіло. Р. і. інтенсивно поглинається багатьма

ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ

Екологія – охорона природи ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ – вид, який прямо чи опосередковано використовується у нар. госп-ві: в технол. процесах, с. г., лісівництві, рибальстві, мисливському госп-ві, меліорації, рекреації, побуті тощо.

ДОМІНАНТНІСТЬ

Екологія – охорона природи ДОМІНАНТНІСТЬ, домінування – 1) здатність виду займати панівне становище в угрупованні та спричинювати переважний вплив на біоценотичні процеси; 2) форма взаємозв’язку парних (алельних) генів, за якої один із них –

ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ -1) відхилення від звичайного стану (норми) екосистеми будь-якого ієрархічного рівня організації (від біогеоценозу до біосфери). П. е. може відбутися в одному з екол. компонентів або в екосистемі загалом,

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ – формування у людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої соц. відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням навколишнього природного середовища, упевненості в необхідності бережливого ставлення

МОНІТОРИНГ АВІАЦІЙНИЙ

Екологія – охорона природи МОНІТОРИНГ АВІАЦІЙНИЙ – моніторинг, що здійснюється з літаків, гелікоптерів та ін. літальних апаратів (включаючи пов. кулі), які не підіймаються на косм. висоти (не виходять за межі тропосфери).

СТЕНОФАГИ

Екологія – охорона природи СТЕНОФАГИ – організми, які живляться невеликою кількістю видів корму або навіть одним його видом.

АКТИВНІСТЬ

Екологія – охорона природи АКТИВНІСТЬ – характеристика радіоактивної речовини: число атомних ядер, що розпадаються за секунду.

ВИКИД

Екологія – охорона природи ВИКИД – міра ступеня виділення із значного за масштабами джерела забруднювальних речовин. Перевищення цього ступеня спричинює негативні наслідки в довкіллі або створює небезпеку для здоров’я людини. Виражається як швидкість надходження