ЗОНА САНІТАРНО-ЗАХИСНА

Екологія – охорона природи ЗОНА САНІТАРНО-ЗАХИСНА – зона (зі смугами чагарників, дерев, проїздами та ін.) між пром. підприємствами, комунальними та ін. спорудами і заселеною територією, передбачена для захисту її населення від впливу пром. викидів,

ГЕМЕРОФОБ

Екологія – охорона природи ГЕМЕРОФОБ – 1) вид рослин, зниклий внаслідок впливу людини на прир. рослинність; 2) види рослин і тварин, які уникають співіснування з культ, рослинами (напр., більшість рослин лісу, дрофа та ін.).

ЯВИЩЕ СТИХІЙНЕ

Екологія – охорона природи ЯВИЩЕ СТИХІЙНЕ – будь-яке прир. явище, нерідко руйнівне. У таких випадках говорять про стихійне лихо.

АМФІБІАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи АМФІБІАЛЬНІСТЬ – здатність організму зберігати життєздатність як у воді, так і на суходолі. Властива в основному тваринам, що мешкають у припливно-відпливній зоні морів і океанів.

ФОРМА РОСТУ

Екологія – охорона природи ФОРМА РОСТУ – підрозділ життєвої форми рослин, який виділяють за морф, ознаками. Напр., Ф. р. дерев – дерев’янисті ліани, сланкі форми дерев, пальмоподібні тощо.

АЛЕЛІЗМ

Екологія – охорона природи АЛЕЛІЗМ – явище парності (або множинності) ознак організму, що виключають одна одну; існування гена в різних станах (алелях), які виникають шляхом мутацій.

КАРБОЛІН

Екологія – охорона природи КАРБОЛІН – червоно-бура рідина з запахом дьогтю, яка добувається з кам’яновугільного дьогтю, нерозчинна у воді. Містить феноли, антрацен, фенантрен та ін. Застосовується як засіб захисту деревини від гниття та в

ЮНІСЕФ (UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund)

Екологія – охорона природи ЮНІСЕФ (UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund) – дитячий фонд ООН. Складовою частиною діяльності цієї організації є питання екол. виховання жінок, дітей, молоді, а також природоохоронна освіта. Під

АКУМУЛЯЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Екологія – охорона природи АКУМУЛЯЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН – нагромадження радіоакт. речовин (РР) компонентами біосфери – атмосферою, гідросферою та верхньою зоною літосфери. Особливо енергійно відбувається в організмах. Кожна А. РР характеризується певними швидкостями перетворень під

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

Екологія – охорона природи ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ – див. Забруднення електромагнітне.