РАДІОАКТИВНІСТЬ ПРИРОДНА

Екологія – охорона природи РАДІОАКТИВНІСТЬ ПРИРОДНА – наявність у земній корі, грунті, повітрі, в рослинних і тваринних організмах радіонуклідів прир. походження, а також радіонуклідів, які безперервно утворюються під час взаємодії косм. випромінювання з ядрами

ПРИНЦИП СПІВІСНУВАННЯ

Екологія – охорона природи ПРИНЦИП СПІВІСНУВАННЯ, “парадокс Дж. Хатчинсона” – два види можуть співіснувати в одній екол. ніші, і якщо близькі види змушені використовувати одні й ті самі ресурси, то прир. добір може сприяти

ЕКОСИСТЕМА

Екологія – охорона природи ЕКОСИСТЕМА, екологічна система – сукупність організмів, які мешкають разом, та умов їх існування, закономірно взаємозв’язаних між собою, що утворюють систему взаємозумовлених біотичних, абіотичних явищ і процесів; під час взаємодії останніх

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ – переміщення чи переселення людей на різні терміни (від кількох годин та довічно) з перетином статистично облікових меж (як правило, адмін. кордонів, меж міста тощо). М. н. –

МІКРОКОСМ

Екологія – охорона природи МІКРОКОСМ – 1) екосистема, вкрай обмежена за своєю протяжністю, мікроекосистема (нерідко мається на увазі штучна). Широко використовується для моделювання великих екосистем; 2) образний вислів для позначення “світу” окремої піщинки, краплини,

АРЕАЛ ПЕРВИННИЙ

Екологія – охорона природи АРЕАЛ ПЕРВИННИЙ, ареал автохтонний – регіон первісного формування виду, ін. систематичних груп чи угруповань.

НАНОРЕЛЬЄФ

Екологія – охорона природи НАНОРЕЛЬЄФ, карликовий рельєф – найдрібніші, як правило, біогенні форми рельєфу земної поверхні (напр., кротові та байбакові купини, орні борозни, пристовбурні підвищення, канави). Незважаючи на незначні розміри по вертикалі, Н. чинить

ОЗОНОСФЕРА

Екологія – охорона природи ОЗОНОСФЕРА, озоновий шар, озоновий екран – шар атмосфери в межах стратосфери, зосереджений на висоті 15-25 км, верхня межа досягає 45 км. Середня річна кількість озону в О. становить близько 300