ЛОТСІАНСТВО

Екологія – охорона природи ЛОТСІАНСТВО – антидарвінівська концепція еволюції живої природи. Назва походить від імені нідерландського ботаніка Я. П. Лотсі (1867- 1931), який вважав, що види постійні і незмінні, оскільки постійні і незмінні гени.

КАДАСТР ОХОРОННИХ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Екологія – охорона природи КАДАСТР ОХОРОННИХ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ – систематизоване зведення відомостей про всі території та об’єкти, що мають охоронну цінність. Крім заг. кадастрових показників, містить такі відомості, як дата надання статусу, ступінь охорони

ЗОЛА ЛЕТКА

Екологія – охорона природи ЗОЛА ЛЕТКА – зола, що виноситься з печі нагрітими газами.

ЗОЛОВІДВАЛ

Екологія – охорона природи ЗОЛОВІДВАЛ – місце складування, сховище золи теплових електростанцій, що працюють на твердому паливі.

КРИПТИЗМ

Екологія – охорона природи КРИПТИЗМ – здатність організмів набувати забарвлення, яке робить їх непомітними або малопомітними на тлі предметів навколишнього середовища (грунту, кори дерев, листків тощо) і забезпечує захист від ворогів або маскування хижаків.

СТРИЖЕНЬ РІЧКИ

Екологія – охорона природи СТРИЖЕНЬ РІЧКИ – поздовжня крива лінія найбільшої швидкості течії річки, як правило, посередині водотоку, хоча може відхилятись і до певного берега (біля островів, кіс, поворотів русла).

РЕСУРСИ ЛІСОВІ

Екологія – охорона природи РЕСУРСИ ЛІСОВІ – ліс. багатства, що включають запаси деревини, а також продукти опосередкованого користування лісом (пром. тварини, ліс. госп-во, ліс. пром-сть), у поєднанні з суспільно корисними і захисно-ресурсоохоронними функціями лісу,

ЛІСОПАРК

Екологія – охорона природи ЛІСОПАРК – ліс. масив у населених пунктах, що призначений для оздоровлення території і є місцем відпочинку людей.

ЕКВІВАЛЕНТИ ЕКОЛОГІЧНІ

Екологія – охорона природи ЕКВІВАЛЕНТИ ЕКОЛОГІЧНІ – організми, які займають одну й ту саму або близькі екол. ніші в різних геогр. зонах. Види, що займають еквівалентні ніші в суміжних зонах, як правило, близькоспоріднені таксономічно,

БУЛЬВАР

Екологія – охорона природи БУЛЬВАР – широка алея, часто обсаджена деревами, посеред міської вулиці. Створюється для збільшення рекреаційного простору в містах та для зниження рівня шуму.