НІТРИФІКАЦІЯ

Екологія – охорона природи НІТРИФІКАЦІЯ – процес біол. перетворення в грунті відновлених сполук азоту (аміаку) на окиснені неорг. (нітрати). Т. з. автотрофна Н. відбувається в дві стадії високоспеціалізованими бактеріями-нітрифікаторами, які використовують енергію окиснення аміаку

ТУМАН

Екологія – охорона природи ТУМАН – накопичення продуктів конденсації водяної пари (водяних крапель, кристалів), завислих у повітрі безпосередньо над земною поверхнею. Виникає внаслідок охолодження повітря від земної поверхні або через випаровування з поверхні теплих

КАДАСТР ФЛОРИСТИЧНИЙ

Екологія – охорона природи КАДАСТР ФЛОРИСТИЧНИЙ – те саме, що й Кадастр рослинного світу.

АГРОФОН

Екологія – охорона природи АГРОФОН – стан грунту, що впливає на урожай с.-г. культур.

Чисельність популяції

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 4.ЕКОЛОГІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ 4.1.2. Чисельність популяції Чисельність популяції – це загальна кількість її особин на даній території або в даному об ‘ємі (води, повітря, грунту). Чисельність особин у

ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА

Екологія – охорона природи ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА – органічні речовини або нагромаджена в них енергія, які утворюються організмами з гетеротрофним способом живлення (гриби, тварини, більшість мікроорганізмів, рослини-паразити). П. в. включає речовину й енергію приросту консументів

НОДА

Екологія – охорона природи НОДА – елементарна одиниця обліку рослинності, напр. майданчик.

ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА

Екологія – охорона природи ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА – галузь науки, що інтегрує в єдиний комплекс гігієну, токсикологію та екологію людини. Е. м. можна вважати розділом соц. екології.

АТРАКТАНТИ

Екологія – охорона природи АТРАКТАНТИ – речовини, що приваблюють тварин. Найкраще вивчені А. комах. Розрізняють дві основні групи їх: статеві А., або статеві феромони, і поживні А., або принади. Статеві А. виробляються спец, залозами

РЕГРЕС (У ЖИВІЙ ПРИРОДІ)

Екологія – охорона природи РЕГРЕС (У ЖИВІЙ ПРИРОДІ) – невід’ємна риса еволюц. процесу, його особлива спрямованість. Залежно від рівня організації організмів, що зазнають Р., цей процес має різне значення для еволюції. Р. біол. –