УПРАВЛІННЯ ЕВОЛЮЦІЄЮ

Екологія – охорона природи УПРАВЛІННЯ ЕВОЛЮЦІЄЮ – цілеспрямований вплив людини на формотвірний процес, що відбувається в природі шляхом прир. добору з метою спрямування його в бажане для неї русло.

ЕКОСИСТЕМА СТЕПОВА

Екологія – охорона природи ЕКОСИСТЕМА СТЕПОВА – екосистема аридного континентального клімату з домінуванням ксерофільних вузьколистих злаків. Субдомінанти – види різнотрав’я, а в найбільш континентальних зонах і низькорослі ксерофільні чагарники. Консорції домінантів не вирізняються багатством

ЗОНА ОХОРОННА

Екологія – охорона природи ЗОНА ОХОРОННА – 1) смуга землі вздовж повітряних ліній електропередач, що захоплює певну віддаль від крайніх проводів; 2) див. Зона буферна (охоронна) заповідника.

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ

Екологія – охорона природи ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ – здатність екосистеми витримувати різкі коливання абіотичного середо вища, масове розмноження або тривале зникнення окремих видів, великі антроп. навантаження.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА

Екологія – охорона природи ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА – біомаса (наземних та підземних органів), а також енергія та біогенні леткі речовини, вироблені продуцентами на одиниці площі за одиницю часу.

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНІ – 2000

Екологія – охорона природи “ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНІ – 2000” (“GLOBAL – 2000”) – широкі дослідження, проведені урядом США на замовлення колишнього президента США Дж. Картера, про динаміку населення світу, стан енергоресурсів і навколишнього середовища нашої

СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

Екологія – охорона природи СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ – у поверхневі водні об’єкти в 1996 р. скинуто 4703,7 тис. т. забруднювальних речовин, що на 378,3 тис. т більше порівняно з 1995 р.

СЕРЕДОВИЩЕ

Екологія – охорона природи СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність усіх умов, що діють на організм, популяцію або біоценоз, спричинюючи їх відповідну реакцію, забезпечуючи їх існування та обмін речовин і енергії. С. є складовою частиною біогеоценозу або

ОЗЕРО ДИСТРОФНЕ

Екологія – охорона природи ОЗЕРО ДИСТРОФНЕ – неглибоке оз. з берегом, порослим торфоформівною рослинністю. Вода малопрозора, бурого кольору, з підвищеним вмістом гумінових речовин. Кисень води в дефіциті.

ПОСУШЛИВІСТЬ

Екологія – охорона природи ПОСУШЛИВІСТЬ – характеристика регіону, періоду часу або комплексу явищ (П. геогр. зони, періоду, клімату тощо), що включає поняття “посуха”.