АКУМУЛЯЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Екологія – охорона природи АКУМУЛЯЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН – нагромадження радіоакт. речовин (РР) компонентами біосфери – атмосферою, гідросферою та верхньою зоною літосфери. Особливо енергійно відбувається в організмах. Кожна А. РР характеризується певними швидкостями перетворень під

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

Екологія – охорона природи ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ – див. Забруднення електромагнітне.

ЛОТСІАНСТВО

Екологія – охорона природи ЛОТСІАНСТВО – антидарвінівська концепція еволюції живої природи. Назва походить від імені нідерландського ботаніка Я. П. Лотсі (1867- 1931), який вважав, що види постійні і незмінні, оскільки постійні і незмінні гени.

КАДАСТР ОХОРОННИХ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Екологія – охорона природи КАДАСТР ОХОРОННИХ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ – систематизоване зведення відомостей про всі території та об’єкти, що мають охоронну цінність. Крім заг. кадастрових показників, містить такі відомості, як дата надання статусу, ступінь охорони

ЗОЛА ЛЕТКА

Екологія – охорона природи ЗОЛА ЛЕТКА – зола, що виноситься з печі нагрітими газами.

ЗОЛОВІДВАЛ

Екологія – охорона природи ЗОЛОВІДВАЛ – місце складування, сховище золи теплових електростанцій, що працюють на твердому паливі.

КРИПТИЗМ

Екологія – охорона природи КРИПТИЗМ – здатність організмів набувати забарвлення, яке робить їх непомітними або малопомітними на тлі предметів навколишнього середовища (грунту, кори дерев, листків тощо) і забезпечує захист від ворогів або маскування хижаків.

СТРИЖЕНЬ РІЧКИ

Екологія – охорона природи СТРИЖЕНЬ РІЧКИ – поздовжня крива лінія найбільшої швидкості течії річки, як правило, посередині водотоку, хоча може відхилятись і до певного берега (біля островів, кіс, поворотів русла).