МАКІЯ

Екологія – охорона природи МАКІЯ, маквіс – зарості вічнозелених чагарників у Середземномор’ї.

ГІНЕЦЕЙ

Екологія – охорона природи ГІНЕЦЕЙ – сукупність маточок, що утворюються з плодолистків квітки. За участю Г. відбуваються всі процеси, пов’язані з розмноженням.

ПОПУЛЯЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНА

Екологія – охорона природи ПОПУЛЯЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНА – сукупність особин виду, які займають будь-яку невелику ділянку однорідної площі.

ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ

Екологія – охорона природи ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ – 1) глобальний – максимально допустиме антроп. навантаження на всю сукупність прир. систем (“систему систем” у масштабах Землі), що не призводить до необоротного руйнування структури цієї сукупності (її

ЧИННИК ПРИРОДНИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК ПРИРОДНИЙ – будь-який чинник-1, що діє без прямого впливу людини або пов’язаний з його біол. суттю, тобто звичайний вплив природи або прир. середовища, до певної міри змінний, але до

ПАМПА

Екологія – охорона природи ПАМПА, пампаси – степи (прерії) на рівнинах помірної зони Пд. Америки.

ГАММА-РІЗНОМАНІТТЯ

Екологія – охорона природи ГАММА-РІЗНОМАНІТТЯ – показник різноманіття рослинності ландшафту, що об’єднує альфа – та бета – різноманіття. Найпростіший показник Г.-р. – конкретна флора в межах одного ландшафту.

ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Екологія – охорона природи ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – спостереження за сезонними явищами живої природи, реєстрація їх настання й закінчення.

ЧИННИК

Екологія – охорона природи ЧИННИК – 1) рушійна сила процесів або умова, що впливає на них, суттєва обставина в будь-якому процесі, явищі; 2) у факторіальному аналізі – вираз кореляції між змінними, що вивчаються.

АГРОБІОЦЕНОЗ

Екологія – охорона природи АГРОБІОЦЕНОЗ – штучно створювані угруповання організмів у вигляді посівів або насаджень культурних рослин. А., крім вирощуваних рослин, – це бур’яни, мікроорганізми, травоїдні тварини, а також комахи та хижаки. Він є