ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФІЛЬНІ

Екологія – охорона природи ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФІЛЬНІ – види, оптимум життєдіяльності яких приурочений до високих значень т-ри (синьо-зелені водорості, лишайники, насіння і вегетативна маса рослин пустелі, нематоди, кліщі, деякі ракоподібні тощо). Так, представник синьо-зелених –

КОПРОФАГІЯ

Екологія – охорона природи КОПРОФАГІЯ – поїдання чужих або повторне пропускання крізь травний канал власних фекалій. Тварин, яким властива К., називають копрофагами. Багато з них живляться не стільки екскрементами, скільки бактеріями та інфузоріями, що

МЕТАНОЛ

Екологія – охорона природи МЕТАНОЛ, метиловий спирт – безбарвна рідина із запахом спирту (подібно до етанолу). М. – один з найважливіших продуктів основної хім. пром-сті, застосовується переважно для добування формальдегіду. М. є сильною отрутою,

ЗОНА ДИСФОТНА

Екологія – охорона природи ЗОНА ДИСФОТНА, зона афотна, зона афотична – глибини океану, куди проникає незначна частка (до 1 %) сонячної радіації. Звичайно це глибини від 200 м до 1,5-2 км. У структурі біосфери

ЛІСОЗАХИСТ

Екологія – охорона природи ЛІСОЗАХИСТ – заходи щодо охорони лісів від шкідників, хвороб і пожеж.

СЕДИМЕНТАЦІЯ

Екологія – охорона природи СЕДИМЕНТАЦІЯ – 1) осідання завислих у рідині твердих часточок; 2) сукупність процесів нагромадження відкладів у водному середовищі.

ЗАКОН ХІРАЛЬНОЇ (КІРАЛЬНОЇ) ЧИСТОТИ (Л. ПАСТЕРА)

Екологія – охорона природи ЗАКОН ХІРАЛЬНОЇ (КІРАЛЬНОЇ) ЧИСТОТИ (Л. ПАСТЕРА) – жива речовина складається з хірально чистих структур. Напр., цукри, що виробляються живими організмами, завжди повертають площину поляризації світла тільки вправо. 3. х. ч.

МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ СТІК

Екологія – охорона природи МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ СТІК – див. Стік мінімально допустимий.

АГЕСТОХОРІЯ

Екологія – охорона природи АГЕСТОХОРІЯ – поширення зачатків рослин (насіння, плоди) транспортними засобами. Перші поселення таких рослин з’являються вздовж автомагістралей, залізниць.

ГЕНОФОНД

Екологія – охорона природи ГЕНОФОНД, фонд генетичний – сукупність генів однієї групи організмів (вид, популяція тощо), що характеризується певними якісним складом та чисельністю. Охорона Г. прир. і штучних популяцій рослин і тварин – одне