ЧИННИК ПРИРОДНИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК ПРИРОДНИЙ – будь-який чинник-1, що діє без прямого впливу людини або пов’язаний з його біол. суттю, тобто звичайний вплив природи або прир. середовища, до певної міри змінний, але до

ПАМПА

Екологія – охорона природи ПАМПА, пампаси – степи (прерії) на рівнинах помірної зони Пд. Америки.

ГАММА-РІЗНОМАНІТТЯ

Екологія – охорона природи ГАММА-РІЗНОМАНІТТЯ – показник різноманіття рослинності ландшафту, що об’єднує альфа – та бета – різноманіття. Найпростіший показник Г.-р. – конкретна флора в межах одного ландшафту.

ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Екологія – охорона природи ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – спостереження за сезонними явищами живої природи, реєстрація їх настання й закінчення.

ЧИННИК

Екологія – охорона природи ЧИННИК – 1) рушійна сила процесів або умова, що впливає на них, суттєва обставина в будь-якому процесі, явищі; 2) у факторіальному аналізі – вираз кореляції між змінними, що вивчаються.

АГРОБІОЦЕНОЗ

Екологія – охорона природи АГРОБІОЦЕНОЗ – штучно створювані угруповання організмів у вигляді посівів або насаджень культурних рослин. А., крім вирощуваних рослин, – це бур’яни, мікроорганізми, травоїдні тварини, а також комахи та хижаки. Він є

ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФІЛЬНІ

Екологія – охорона природи ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФІЛЬНІ – види, оптимум життєдіяльності яких приурочений до високих значень т-ри (синьо-зелені водорості, лишайники, насіння і вегетативна маса рослин пустелі, нематоди, кліщі, деякі ракоподібні тощо). Так, представник синьо-зелених –

КОПРОФАГІЯ

Екологія – охорона природи КОПРОФАГІЯ – поїдання чужих або повторне пропускання крізь травний канал власних фекалій. Тварин, яким властива К., називають копрофагами. Багато з них живляться не стільки екскрементами, скільки бактеріями та інфузоріями, що