ПОТЕНЦІЙНІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Екологія – охорона природи ПОТЕНЦІЙНІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН – див. Запаси корисних копалин потенційні.

ФІОРД

Екологія – охорона природи ФІОРД, фйорд – вузька, довга мор. затока із скелястими берегами. Ф. є давніми долинами ерозійного і тектонічного походження, що зазнали дії льодовиків і були затоплені морем. Поширені на гір. узбережжях

МІКРООРГАНІЗМ(И)

Екологія – охорона природи МІКРООРГАНІЗМ(И) – організми розміром від 50 до 500 мкм, які можна побачити лише під мікроскопом. До М. належать віруси, мікоплазми, рикетсії, бактерії, актиноміцети, дріжджі, плісеневі гриби, мікроскопічні водорості та найпростіші.

КРЕЙДЯНА ФЛОРА

Екологія – охорона природи КРЕЙДЯНА ФЛОРА – відділення Укр. степового прир. заповідника, створене в 1988 р. Площа 1134 га. Розташоване на березі Сіверського Дінця у Краснолиманському районі Донецької обл. Ділянка К. ф. утворена крейдяними

ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ

Екологія – охорона природи ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ – вид, число особин або різноманітність популяцій якого, а також розмір ареалу досягли рівня, безпечного стосовно загрози їх раптового зникнення чи вимирання.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН

Екологія – охорона природи КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН – див. Захист рослин комплексний.

РЕСУРСИ ГРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНІ

Екологія – охорона природи РЕСУРСИ ГРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНІ – ресурси всіх с.-г. угідь (орні землі, сінокоси, пасовища тощо) або всього грунт, покриву незалежно від форми його використання. Є однією з необхідних передумов забезпечення життя на Землі,

ТЕМПЕРАТУРА

Екологія – охорона природи ТЕМПЕРАТУРА – фізична величина, що характеризує тепловий стан тіла або системи. Межі Т., за яких можливе існування мешканців Землі, – від -200 до +100 °С. Т. – важливий екологічний чинник,

ЕКОКЛІН(А)

Екологія – охорона природи ЕКОКЛІН(А) – 1) градієнт структури рослинності, пов’язаний з одним або кількома чинниками середовища, що поступово змінюються; 2) серія біотипів, ген. пристосованих до середовища, які в межах ареалу виду змінюються поступово,

НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ

Екологія – охорона природи НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ – прямий і опосередкований вплив людей та їхньої госп. діяльності на природу загалом або на її окремі екол. компоненти чи елементи. Н. а. зазнають насамперед ландшафти, прир. ресурси,