ЗОНА НЕОТРОПІЧНА

Екологія – охорона природи ЗОНА НЕОТРОПІЧНА – біогеографічна область, що охоплює південні тропічні частини півостровів Каліфорнія та Флорида, низовини та узбережжя Пд. Америки (до 45 пд. ш.), Антильські, Галапагос, Хуан-Фернандес та ін. прилеглі до

КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИЙ – послідовна безперервна циркуляція хім. елементів, яка відбувається за рахунок поглиненої рослинами сонячної енергії і підтримується сукупністю організмів, об’єднаних ланцюгами живлення. К. р. б. виявляється в процесах

УГІДДЯ

Екологія – охорона природи УГІДДЯ – ділянка території або акваторії, яка відрізняється від сусідніх своїм використанням (с.-г., ліс., рибні, мисливські) чи прир. особливостями. Кожне У. характеризується певною однорідністю та спільними ознаками.

СУКЦЕСІЯ КАТАСТРОФІЧНА

Екологія – охорона природи СУКЦЕСІЯ КАТАСТРОФІЧНА – сукцесія, спричинена певними катастрофічними для екосистеми прир. (пожежа, паводок, масове розмноження шкідників) або антроп. (вирубування, шкідливі наслідки виробничої діяльності) чинниками.

АЗОНАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи АЗОНАЛЬНІСТЬ – одна з головних фіз.-геогр. та екол. закономірностей, яка визначає поряд із зональністю формування регіональних ландшафтних комплексів, у т. ч. екосистем. А. зумовлена геол. структурою, тектонічним режимом і морфоструктурою

ЧЕРВОНИЙ СПИСОК ВИДІВ

Екологія – охорона природи ЧЕРВОНИЙ СПИСОК ВИДІВ – список видів, що потребують охорони на терені країн Європи відповідно до Бернської конвенції.

МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА

Екологія – охорона природи МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА – процес, що відбувається за участю живих організмів, тоді як поза ними – абіогенна. Розрізняють два типи М. х. е. б., перший з яких здійснюється мікроорганізмами,

БЕТАМЕЗОСАПРОБИ

Екологія – охорона природи БЕТАМЕЗОСАПРОБИ – організми, які живуть у середньо-забруднених або майже очищених від забруднення водоймах, що містять азот у формі амонію, нітритів і нітратів.

ЗООНОЗИ

Екологія – охорона природи ЗООНОЗИ – інфекц. та паразитарні хвороби тварин, на які можуть хворіти і люди, що заразились від хворих тварин (сказ, бруцельоз, чума, сап, сибірська виразка та ін.).

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРСЬКА

Екологія – охорона природи ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРСЬКА – межі фіз.-хім. можливостей середовища, вичерпання яких у процесі госп. діяльності людини призводить до небажаних змін у ньому (напр., порушення екол. рівноваги).