ОЗОН

Екологія – охорона природи ОЗОН – видозміна кисню (03), газ з різким характерним запахом, сильний окисник. Має велике еколого-біол. значення, оскільки активно поглинає шкідливе УФ-випромінювання Сонця. Визначає температурний режим стратосфери, захищає все живе від

ДЕСКВАМАЦІЯ

Екологія – охорона природи ДЕСКВАМАЦІЯ – 1) злущування шкіри (відокремлення клітин епітелію) від слизової оболонки в разі її катарального запалення; Д. нерідко пов’язана з забрудненням повітря; 2) злущування поверхневого шару гір. порід під впливом

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ДУХОВНІ

Екологія – охорона природи ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ДУХОВНІ – частина потреб людини, що виникають у процесі соціалізації особистості. П. л. д. забезпечують соц.-психол. та псих, аспекти здоров’я людини (а через них і весь комплекс здоров’я),

ОБРОСТАННЯ

Екологія – охорона природи ОБРОСТАННЯ – поселення водяних організмів (тварин і рослин), найчастіше бактерій, водоростей, губок, мідій, асцидій тощо на каменях, підводних частинах споруд, суден, в середині водозбору. О. перешкоджає потоку води у водо

ЛЕГЕНДА КАРТИ

Екологія – охорона природи ЛЕГЕНДА КАРТИ – 1) перелік, зведення умовних знаків і пояснень до карти, які розкривають її зміст; 2) коротка пояснювальна записка до топографічної зйомки, яка містить також дані, не відображені графічно.

ЧИННИК АТМОСФЕРНИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК АТМОСФЕРНИЙ – чинник-1, пов’язаний з фіз. станом атмосфери (ступенем її розрідження, т – рою, складом тощо, в т. ч. атм. забрудненням).

Популяційна генетика

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 1. ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 1.2. Популяційна генетика Популяційна генетика одночасно як розділ популяційної екології і генетики вивчає будову і динаміку генетичного фонду популяцій. Вона теж молода, зародилася

ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

Екологія – охорона природи ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ – привнесення чи виникнення в грунті нових, звичайно не характерних для нього фіз., хім. чи біол. агентів, або перевищення в певний період прир. середньо-багаторічного рівня (в межах його

БОНІТЕТ ГРУНТУ

Екологія – охорона природи БОНІТЕТ ГРУНТУ – властивості грунту та рівень врожайності вирощуваних на ньому культур як сумарний показник родючості. Виділяється за природними зонами та відповідними регіонами.

ТУНДРА ГІРСЬКА

Екологія – охорона природи ТУНДРА ГІРСЬКА – тип гір. рослинності, розміщеної вище від межі гір. лісів, де переважають лишайники, мохи, деякі види холодостійких трав та чагарники.