ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ води

Екологія – охорона природи ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ води – сукупність біол. та фіз.-хім. характеристик води: трофосапробності, солоності та твердості, водневого показника (рН), конц. забруднювальних речовин.

ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ (ГХБ)

Екологія – охорона природи ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ (ГХБ) – фунгіцид, який застосовують для протруювання насіння с.-г. культур, проти збудників багатьох хвороб. Г. – порівняно малотокс. сполука, проте в разі тривалого контакту подразнює слизові оболонки, має наркотичну

СУФОЗІЯ

Екологія – охорона природи СУФОЗІЯ – винесення дрібних мін. часточок і розчинних речовин з гір. порід підземними водами.

АЕРОТАКСИС

Екологія – охорона природи АЕРОТАКСИС – переміщення мікроорганізмів або рухливих клітин багатоклітинних організмів (напр., зооспор) до джерела кисню або від нього. У першому випадку виявляється позитивний А., властивий аеробам, у другому – негативний А.,

ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА

Екологія – охорона природи ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА – галузь енергетики, що вивчає методи використання сонячної енергії для пром. і побутових потреб та застосовує їх на практиці.

БЕР

Екологія – охорона природи БЕР (біологічний еквівалент рентгена) – позасистемна одиниця еквівалентної дози йонізуючого випромінювання, показник еквівалентної дози. Б. дорівнює дозі будь-якого виду йонізуючого випромінювання, що чинить таку саму біол. дію, як доза рентгенівського

МУТУАЛІЗМ

Екологія – охорона природи МУТУАЛІЗМ – форма симбіозу, за якої кожен з організмів, що живуть разом (напр. рак-самітник і актинія), приносить іншому приблизно однакову користь.

ПРИНЦИП СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ

Екологія – охорона природи ПРИНЦИП СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ – у разі ймовірності розвитку процесу в багатьох напрямах, допустимих началами термодинаміки, реалізується той, що забезпечує мінімум дисипації енергії (або мінімум зростання ентропії), тобто еволюція завжди спрямована

ГЕОГРАФІЯ РОСЛИН

Екологія – охорона природи ГЕОГРАФІЯ РОСЛИН, фітогеографія, географія ботанічна – розділ ботаніки і фіз. географії, що вивчає закономірності поширення видів рослин та ін. таксономічних категорій на планеті у минулому і нині.

ТЕРИТОРІЯ НЕЗАЙМАНОЇ ПРИРОДИ

Екологія – охорона природи ТЕРИТОРІЯ НЕЗАЙМАНОЇ ПРИРОДИ – ділянка, яка виділяється урядовим рішенням і призначена для зберігання в її межах прир. умов з наук, або рекреаційною метою.