РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНИЙ – хід зміни чинників середовища, кільк. градації екол. чинників, їх сезонні зміни, тривалість прояву. Напр., для росту й розвитку рослин найсуттєвішими є Р. е. вологості, освітлення, трофності тощо.

СТЕНОТЕРМИ

Екологія – охорона природи СТЕНОТЕРМИ – організми, що не витримують коливань т-ри середовища.

ВАЖКІ МЕТАЛИ

Екологія – охорона природи ВАЖКІ МЕТАЛИ – метали з питомою масою більше 4,5 г/см2. Деякі В. м. необхідні в певних кількостях для живих організмів як мікроелементи (цинк, залізо, марганець, мідь), а інші – токсичні

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ

Екологія – охорона природи ДЕНІТРИФІКАЦІЯ – 1) відновлення грунтовими та водними бактеріями солей нітратної кислоти (нітратів) до нітритів, вільного азоту та аміаку. Д. призводить до збіднення грунтів на потрібні рослинам сполуки азоту; 2) енерг.

ВИД ПІОНЕРНИЙ

Екологія – охорона природи ВИД ПІОНЕРНИЙ – здебільшого рослини (лише в печерах та на великих мор. глибинах можуть бути тварини), що першими оселяються на ділянках, раніше позбавлених живих істот, та своєю діяльністю готують середовище

ОСИП

Екологія – охорона природи ОСИП – накопичення несортованих кутастих уламків гірських порід біля підніжжя та в нижній частині крутих гірських схилів. Утворюються при вивітрюванні гірських порід. Досить швидко заростає рослинністю.

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА)

Екологія – охорона природи ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА) – див. Закон періодичний хімічних елементів (Д. І. Менделєєва).

ОРНІТОХОРИ

Екологія – охорона природи ОРНІТОХОРИ – рослини та гриби, насіння і спори яких поширюються птахами.

СТРАТОБІОСФЕРА

Екологія – охорона природи СТРАТОБІОСФЕРА – верхня частина аеробіосфери, де теоретично ще можуть існувати деякі мікроорганізми, переважно у вигляді спор. С. просторово не збігається із стратосферою.

МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

Екологія – охорона природи МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ – див. Захворювання метеорологічне.