ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ

Екологія – охорона природи ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ – вид, число особин або різноманітність популяцій якого, а також розмір ареалу досягли рівня, безпечного стосовно загрози їх раптового зникнення чи вимирання.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН

Екологія – охорона природи КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН – див. Захист рослин комплексний.

РЕСУРСИ ГРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНІ

Екологія – охорона природи РЕСУРСИ ГРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНІ – ресурси всіх с.-г. угідь (орні землі, сінокоси, пасовища тощо) або всього грунт, покриву незалежно від форми його використання. Є однією з необхідних передумов забезпечення життя на Землі,

ТЕМПЕРАТУРА

Екологія – охорона природи ТЕМПЕРАТУРА – фізична величина, що характеризує тепловий стан тіла або системи. Межі Т., за яких можливе існування мешканців Землі, – від -200 до +100 °С. Т. – важливий екологічний чинник,

ЕКОКЛІН(А)

Екологія – охорона природи ЕКОКЛІН(А) – 1) градієнт структури рослинності, пов’язаний з одним або кількома чинниками середовища, що поступово змінюються; 2) серія біотипів, ген. пристосованих до середовища, які в межах ареалу виду змінюються поступово,

НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ

Екологія – охорона природи НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ – прямий і опосередкований вплив людей та їхньої госп. діяльності на природу загалом або на її окремі екол. компоненти чи елементи. Н. а. зазнають насамперед ландшафти, прир. ресурси,

РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНИЙ – хід зміни чинників середовища, кільк. градації екол. чинників, їх сезонні зміни, тривалість прояву. Напр., для росту й розвитку рослин найсуттєвішими є Р. е. вологості, освітлення, трофності тощо.

СТЕНОТЕРМИ

Екологія – охорона природи СТЕНОТЕРМИ – організми, що не витримують коливань т-ри середовища.