СТІК ЗЛИВОВИЙ

Екологія – охорона природи СТІК ЗЛИВОВИЙ – заг. назва процесу формування дощових стоків; маса води, яку приймає стічна каналізація.

ДЕФІЦИТ ВОЛОГИ (В ПОВІТРІ)

Екологія – охорона природи ДЕФІЦИТ ВОЛОГИ (В ПОВІТРІ) – різниця між пружністю водяної пари, що насичує повітря за даних т-ри й тиску, та фактичною пружністю водяної пари в повітрі.

ХОРОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи ХОРОЛОГІЯ – розділ біогеографії, що вивчає закономірності просторового розміщення організмів та їх угруповань. Розподіляється на фітохорологію і зоохорологію. Об’єктами вивчення X. є конкретні види або роди груп організмів, які вивчаються.

УПАКОВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Екологія – охорона природи УПАКОВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ – типовий об’єкт повторного використання цінних матеріалів (напр., склотари). У. б. в. дають змогу економити сировину та енергію, сприяють зменшенню кількості шкідливих відходів та негативному впливу на

ІНДЕКС ГУСТОТИ ЗАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи ІНДЕКС ГУСТОТИ ЗАСЕЛЕННЯ – показник (корінь квадратний з добутку величини біомаси та щільності населення), який пов’язує середню біомасу та число особин, що характеризує вид у межах біоценозу або біогеоценозу.

ПАСАНТИ

Екологія – охорона природи ПАСАНТИ – занесені рослини, що швидко зникають із даної місцевості.

ЛІМНОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи ЛІМНОЛОГІЯ – наука про поверхневі водойми суходолу – озера, ставки, водосховища, їх утворення, фіз.-хім. та біол. процеси, які в них відбуваються. Ін. назва – озерознавство.

ЦІНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Екологія – охорона природи ЦІНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – народногосп. (екон., соц.-екон., культ.) вартість ресурсів, що визначається сумою екон. і позаекон. оцінок, які будуються переважно на затратах різної кількості праці щодо обмежених прир. ресурсів різної

ЗОНА АЕРАЦІЇ

Екологія – охорона природи ЗОНА АЕРАЦІЇ – верхній шар земної кори між її поверхнею та дзеркалом грунтових вод. Містить гігроскопічну, плівкову та капілярну воду; тимчасово в ній може з’являтися гравітаційна вода. 3. а. –

АНТРОПОХОРІЯ

Екологія – охорона природи АНТРОПОХОРІЯ – поширення насіння, спор і плодів рослин людиною.