ЦІНА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи ЦІНА ЕКОЛОГІЧНА – вартість необхідних екон. вкладень для знешкодження прямих, опосередкованих і побічних екол. наслідків певної форми госп. діяльності (ліквідація наслідків видобутку корисних копалин відкритим способом, рекультивація териконів тощо). При

БІОЦИДИ

Екологія – охорона природи БІОЦИДИ – загальна назва хім. речовин, які застосовують для боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками рослин. Розрізняють: акарициди (засоби проти кліщів), альгіциди (проти водоростей), бактерициди (проти бактерій), фунгіциди (проти грибів),

ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Екологія – охорона природи ЗЕМЛЕУСТРІЙ – система заходів щодо землекористування, спрямованих на регулювання земельних відносин, та організація використання землі як засобу виробництва. Включає обстеження облік та оцінку земель, їх розподіл між землекористувачами, планування землекористування-1,

ПОГОДА

Екологія – охорона природи ПОГОДА – стан атмосфери в конкретному місці в певний момент або за обмежений проміжок часу (доба, місяць). Багаторічний режим погоди називають кліматом.

ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Екологія – охорона природи ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ – біомаса надземних і підземних органів рослин, а також енергія та біогенні леткі речовини, які продукуються продуцентами (автотрофами й хемотрофами) екосистеми на одиницю площі за одиницю часу.

ПТАШИНИЙ БАЗАР

Екологія – охорона природи ПТАШИНИЙ БАЗАР – масове колоніальне гніздування птахів, як правило, на скелях, що круто обриваються до моря.

Основні причини зникнення видів

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ 12.2. Основні причини зникнення видів Катастрофічне зниження чисельності багатьох видів рослин і диких тварин викликає серйозне занепокоєння. Такий стан є наслідком дії різних негативних

АПОБІОСФЕРА

Екологія – охорона природи АПОБІОСФЕРА – високі шари атмосфери (понад 60-80 км), куди ніколи не підіймаються живі організми. А. – одна із структ. одиниць мегабіосфєри. Біогенні речовини потрапляють сюди лише в дуже незначній кількості.