ЗЕЛЕНА КНИГА

Екологія – охорона природи ЗЕЛЕНА КНИГА – зведення відомостей про рідкісні, зникаючі і типові рослинні угруповання, які потребують особливої охорони. 3. к. є новою формою обгрунтованої охорони біотичних угруповань або екосистем, оскільки життєвість видів

ГЕОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА

Екологія – охорона природи ГЕОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА – розділ науки, що вивчає взаємозв’язки між прир.-ресурсним потенціалом та формуванням територіальної організації життя суспільства. Г. с.-е. включає екон. географію, соц. географію, географію населення та ін.

БІОЦИД

Екологія – охорона природи БІОЦИД – повне знищення життя та екосистем на значних територіях.

АВАРІЯ НА ЧАЕС

Екологія – охорона природи АВАРІЯ НА ЧАЕС – 26 квітня 1986 р. на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) в Україні виникла найбільша з відомих донині у світі аварія. Під час проведення техн. експерименту,

ВЕРМИЦИДИ

Екологія – охорона природи ВЕРМИЦИДИ – хім. засоби боротьби з паразитичними та ін. червами.

СТІЙКІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

Екологія – охорона природи СТІЙКІСТЬ ОРГАНІЗМІВ – здатність організмів протистояти екстремальним і стресовим впливам зовн. середовища. Основними засобами подолання цих впливів є мобілізація внутр. резервів (ферментативного, гормонального та нервового регулювання) і відповідної поведінки, в

ДІОКСАН

Екологія – охорона природи ДІОКСАН – циклічний етер (простий ефір). Безбарвна легкозаймиста летка рідина з ефірним запахом, змішується з водою і більшістю орг. розчинників, токс. Застосовують Д. як розчинник ацетилцелюлози, смол, каучуків, мін. масел,

АМОНІФІКАЦІЯ

Екологія – охорона природи АМОНІФІКАЦІЯ – процес розкладання мікроорганізмами орг. азотовмісних речовин з виділенням аміаку. Має значення в колообігу азоту в природі і живленні рослин. Відбувається в аеробних і в анаеробних умовах. А. піддаються

КААТИНГА

Екологія – охорона природи КААТИНГА, катинга – сухе листопадне тропічне рідколісся в Пд. Америці.

СЕЙСМОГРАМА

Екологія – охорона природи СЕЙСМОГРАМА – авт. безперервний запис коливань земної кори на паперовій стрічці, здійснюваний за допомогою сейсмографа.