ЛЮМБРИЦИД

Екологія – охорона природи ЛЮМБРИЦИД – речовина, що застосовується для боротьби з червами.

ТИП

Екологія – охорона природи ТИП – найвища систематична категорія (таксон), що об’єднує споріднені класи тварин. Деякі Т. поділяють на підтипи, що об’єднують класи. В ботаніці Т. відповідає відділ. Розрізняють також Т. виду – зразок,

КОНВЕНЦІЯ ВАШИНГТОНСЬКА ПРО ОХОРОНУ ВИДІВ

Екологія – охорона природи КОНВЕНЦІЯ ВАШИНГТОНСЬКА ПРО ОХОРОНУ ВИДІВ – повна назва – Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, які перебувають під загрозою зникнення, була прийнята у 1973 р. за рекомендацією

ПОЯС ПРИРОДНИЙ

Екологія – охорона природи ПОЯС ПРИРОДНИЙ – 1) див. Пояс фізико-геогр.; 2) те саме, що й біозона в біосферній термінології, – екосистема частини біогеогр. зони (біоорбісу), що звичайно об’єднує кілька біомів та формує на

ГЕОКРІОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи ГЕОКРІОЛОГІЯ – наука про мерзлі гір. породи; вивчає їх походження, історію розвитку, умови існування, будову, процеси та явища, що в них відбуваються.

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИЙ ЧИННИК

Екологія – охорона природи ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИЙ ЧИННИК – див. Чинник природно-антропогенний.

ЕЛІМІНАЦІЯ

Екологія – охорона природи ЕЛІМІНАЦІЯ – загибель організмів унаслідок впливу різних абіотичних і біотичних чинників довкілля. Е. подають величиною, оберненою до виживання. Розрізняють Е. заг. (не вибіркову) і вибіркову. Заг. Е. – це вплив

ЛІАНИ

Екологія – охорона природи ЛІАНИ – рослини, не здатні без опори зберігати вертикальне положення. До Л. належать рослини з витким або лазячим стеблом. Серед них трапляються рослини, які мають пристосування обох типів (напр., хміль).

ЗОНА ГІБРИДНА

Екологія – охорона природи ЗОНА ГІБРИДНА – простір, де трапляються гібриди або переважають суміші, що є наслідком схрещування близьких видів (або підвидів) тварин чи рослин.

ЖАРОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН

Екологія – охорона природи ЖАРОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН – здатність рослин витримувати значні підвищення т-ри порівняно з оптимальною. Ж. р. забезпечується зміною обміну речовин, специф. фіз.-хім. властивостями організму, зокрема, підвищеними в’язкістю та гідрофільністю цитоплазми, посиленням транспірації