ЧИННИК ЛЕТАЛЬНИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК ЛЕТАЛЬНИЙ – будь-який чинник-1, що призводить до загибелі живого (незвичайний мороз, спека, повінь тощо).

БІОНТ

Екологія – охорона природи БІОНТ – окремо взятий організм (індивід), що в ході еволюції пристосувався до проживання в певному середовищі (біотопі). Розрізняють аеробіонтів (мешканців повітря та суходолу), гідробіонтів (водяні організми), геобіонтів (мешканців грунту) та

ГАЛОФІЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи ГАЛОФІЛЬНІСТЬ – властивість організмів існувати в середовищі, насиченому легкорозчинними солями в інтервалі конц. 10-300 г/л. Див. також Солестійкість.

ТЕНЗИДИ

Екологія – охорона природи ТЕНЗИДИ – поверхнево активні речовини, які концентруються на межі поділу вода – повітря. Т. – складові частини мийних засобів, застосовуються в косметиці. Класичний приклад Т. – мило. Шкідлива дія Т.

ЯРРА

Екологія – охорона природи ЯРРА, джярра – евкаліптовий ліс з Eucalyptus marginata в Австралії.

ЗОНА ОПТИМУМУ

Екологія – охорона природи ЗОНА ОПТИМУМУ – сприятлива для організмів певного виду інтенсивність впливу екологічного чинника.

РИБОЗАГОРОДЖУВАЧ

Екологія – охорона природи РИБОЗАГОРОДЖУВАЧ – спец, ділянка водотоку, яка є перешкодою для потрапляння риби в небезпечну для неї або для техн. споруди зону. Р. Застосовуються у водозабірних пристроях шлюзів, водогонах, у турбінних відділеннях

МУЛ

Екологія – охорона природи МУЛ – 1) дрібнозернисті відклади у водоймах (часточки розміром менші за 0,01 мм становлять, як правило, понад 30 % його маси), що складаються з суміші мін. та орг. речовин, часто

ПОВЕРХНЯ МОХОРОВИЧИЧА

Екологія – охорона природи ПОВЕРХНЯ МОХОРОВИЧИЧА – межа поділу між земною корою та мантією Землі. Встановлена за відносно різкою зміною швидкості поширення поздовжніх сейсмічних хвиль – від 6,7-7,7 до 7,9-8,2 км/с.

ЦИКЛ ВИРОБНИЧИЙ ЗАМКНЕНИЙ

Екологія – охорона природи ЦИКЛ ВИРОБНИЧИЙ ЗАМКНЕНИЙ – багаторазове повторне використання матер. ресурсу у виробництві з попереднім його очищенням, охолодженням та ін. процесами, які повертають ресурсу необхідну для згаданої технології якість. Ц. в. з.