ЕНЕРГЕТИКА ВТОРИННА

Екологія – охорона природи ЕНЕРГЕТИКА ВТОРИННА – отримання енергії з низько-потенціальної побічної теплової енергії енерговиробників або енергоспоживачів. Як правило, утилізується на цих самих підприємствах у підготовчих або вторинних технол. процесах (для підсушування сировини, готової

Концепція популяційно-видового рівня

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ 12.1. Концепція популяційно-видового рівня Живу природу (біоту) утворюють численні види рослин і тварин. За приблизними даними, на земній кулі нараховується до 500 тис. видів

ЗОНА НЕРИТОВА

Екологія – охорона природи ЗОНА НЕРИТОВА, зона неритична – мілководна частина Світового океану, яка в основному відповідає материковій мілині. Характеризується значними швидкостями переміщування течій води, великими коливаннями т-ри, добрим освітленням сонцем, різноманітністю рослинного й

ДЕТЕРМІНАНТ (біол.)

Екологія – охорона природи ДЕТЕРМІНАНТ (біол.) – вид рослини чи тварини, що визначає умови біосередовища в угрупованні.

ЗАКОН ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Екологія – охорона природи ЗАКОН ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ – все живе відрізняється між собою і має тенденцію до збільшення біол. різнорідності. Двох ген. абсолютно однакових особин (крім однояйцевих близнюків, клонів, що не мутують, вегетативних ліній

АНАТОМІЯ

Екологія – охорона природи АНАТОМІЯ – розділ морфології, що вивчає форму і будову організму в цілому, окремих органів та систем у взаємозв’язку з їхніми функціями і розвитком. Розрізняють А. людини, тварин (зоотомія) та рослин

АВІАПІДЖИВЛЕННЯ

Екологія – охорона природи АВІАПІДЖИВЛЕННЯ – розпилювання добрив або обприскування добривами посівів с.-г. культур з метою їх підживлення за допомогою авіаційних засобів.

СУМІСНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи СУМІСНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНА – здатність людини витримувати постійну присутність ін. особи. Цей чинник особливо важливий у невеликих замкнутих колективах, експедиціях, косм. кораблях тощо.

ЧЕКАНКА РОСЛИН

Екологія – охорона природи ЧЕКАНКА РОСЛИН – видалення певної кількості молодих вегетативних і квітконосних пагонів з метою прискорення плодоносіння тих, що залишилися (бавовник), або розростання листя (тютюн).

ЕНДОЙКІЯ

Екологія – охорона природи ЕНДОЙКІЯ – одна з форм співжиття тварин різних видів – квартиранство, за якої квартирант оселяється всередині тіла хазяїна, не завдаючи йому значної шкоди (напр., деякі види нематод у кишечнику коней