ЗОНА ГЕОГРАФІЧНА

Екологія – охорона природи ЗОНА ГЕОГРАФІЧНА, зона ландшафтна – велика територія, частина фіз.-геогр. поясу з особливим характером фіз.-морфол. процесів, особливими типами клімату, рослинності, грунту та тваринного світу. В Україні розрізняють зону лісів, лісостепову зону,

ЕКОСИСТЕМА МОЛОДА

Екологія – охорона природи ЕКОСИСТЕМА МОЛОДА – стадія становлення екосистеми, що визначається великою кількістю продукції, коли заг. (валовий) фотосинтез перевищує рівень дихання угруповання, а отже, співвідношення фотосинтезу і дихання перевищує одиницю. В міру розвитку

ГІДРОФОБ(И)

Екологія – охорона природи ГІДРОФОБ(И) – організми, що уникають надмірно зволожених місць.

СИНЕКОТИПИ

Екологія – охорона природи СИНЕКОТИПИ – екотипи, що сформувались під переважаючим впливом фітоценотичного середовища.

ФІТОМАСА

Екологія – охорона природи ФІТОМАСА – сумарна маса рослинних організмів, окремих рослин або їхніх груп у будь-якому природному угрупованні.

СЕРІЯ ГАЛОФІТНА

Екологія – охорона природи СЕРІЯ ГАЛОФІТНА – рослинні угруповання, які послідовно зростають на засоленому субстраті.

УПАКОВКИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Екологія – охорона природи УПАКОВКИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ – упаковки для різних товарів, які викидаються після разового використання (упаковки для кисломолочних продуктів, пивні банки, різні коробки). При виготовленні У. о. в. витрачається енергія та сировина

ЗАПОВІДНИК БІОСФЕРНИЙ

Екологія – охорона природи ЗАПОВІДНИК БІОСФЕРНИЙ – екол. репрезентативна територія (акваторія), виділена з метою збереження різноманітності прир.-територіальних комплексів та ген. ресурсів рослинного І тваринного світу, проведення досліджень, моніторингу навколишнього середовища, природоохоронної освіти та підготовки

УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА

Екологія – охорона природи УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА – процес поступового стирання, згладжування бот.- геогр. і типологічних відмінностей між фітоценозами різних регіонів унаслідок антроп. впливу, що призводить до одноманітності рослинності. Виявляється у збідненні флористичного складу,

ЕКОСФЕРА

Екологія – охорона природи ЕКОСФЕРА – глобальна система, що об’єднує всі сучасні екосистеми Землі. Сукупність усього живого на Землі разом з його безпосереднім оточенням і ресурсами. Верхня межа Е. знаходиться на висоті кількох (до