КУМУЛЯЦІЯ

Екологія – охорона природи КУМУЛЯЦІЯ – нагромадження, зосередження, концентрування в організмі людини, тварин чи в навколишньому середовищі різних речовин (ліків, отрут, забрудників тощо).

МАЛЕ КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ

Екологія – охорона природи МАЛЕ КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ – див. Коло біотичного обміну мале.

НЕРЕСТ

Екологія – охорона природи НЕРЕСТ – викидання рибами статевих продуктів – дозрілої ікри і молочка з наступним заплідненням, як правило, в зоні існування. Деякі види мігрують до нерестилищ (іноді розташованих за кілька тис. км

ЛАБІЛЬНІСТЬ (екол.)

Екологія – охорона природи ЛАБІЛЬНІСТЬ (екол.) – нестійкість організму щодо змін зовн. і внутр. середовища.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖВИДОВІ

Екологія – охорона природи ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖВИДОВІ – прямий та опосередкований інформаційний взаємовплив організмів, що належать до різних видів, який супроводжується обміном речовиною та перетворенням енергії.

ДОЩУВАННЯ

Екологія – охорона природи ДОЩУВАННЯ – спосіб поливання с.-г. культур, згідно з яким вода розбризкується спец, дощувальними машинами і пристосуваннями; струмені розбризкуються на відстань до 100 м. Надмірне Д. може призводити до перезволоження, заболочування

ГРАНИЧНОДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ

Екологія – охорона природи ГРАНИЧНОДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ – див. Концентрація граничнодопустима.

АНТИГЕНИ

Екологія – охорона природи АНТИГЕНИ – високомолек. речовини, які при введенні в організм за певних умов спричинюють специф. імунну відповідь, виявом якої може бути синтез антитіл, реакція клітинного імунітету, формування імунол. пам’яті або толерантності.

Підсумок розділів 1, 2

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Підсумок розділів 1, 2. Жива природа складається з видів, кожен з яких характеризується своїми властивостями і певними вимогами до умов середовища, в якому проживає. Територія поширення виду Називається ареалом. Види складаються

ДОЗИМЕТР

Екологія – охорона природи ДОЗИМЕТР – прилад для вимірювання дози іонізуючого випромінювання. Показує не інтенсивність випромінювання в даний момент, а дозу, одержану за певний проміжок часу.