ВИРОБКИ ГІРНИЧІ

Екологія – охорона природи ВИРОБКИ ГІРНИЧІ – шахти, кар’єри, котловани та ін. глибокі й великі штучні заглиблення у земній корі, призначені для видобування корисних копалин. Для екології найбільшу загрозу становлять відкриті В. г., які

АЛЬДЕГІД(И)

Екологія – охорона природи АЛЬДЕГІД(И) – орг. сполуки, що містять карбонільну групу, сполучену з атомом водню. Найпростіший А. – формальдегід, у безводній формі це – газ. Вищі А. – рідини або тверді речовини. Токс.

ПЕРЕЛІГ

Екологія – охорона природи ПЕРЕЛІГ – 1) земля, залишена після зняття кількох урожаїв на 8- 15 р. для “відпочинку” (відновлення родючості грунтів) при т. з. перелоговій системі землеробства; 2) поля, що заростають ліс. рослинністю.

БІЛКИ

Екологія – охорона природи БІЛКИ – біополімери, які є основою життєдіяльності організмів. З Б. нерозривно пов’язані процеси обміну речовин і перетворення енергії. До складу організму входять тисячі білків, кожен з яких має свою унікальну

ЛІТОБІОСФЕРА

Екологія – охорона природи ЛІТОБІОСФЕРА – 1) частина біосфери, яка займає верхні шари літосфери (від 2-3 м і макс. до 6 км вглиб); 2) зона поширення живих організмів (у шпарах, підземних водоймах) та шари

ГУМІДНА ЗОНА (НАД ОКЕАНОМ)

Екологія – охорона природи ГУМІДНА ЗОНА (НАД ОКЕАНОМ) – див. Зона гумідна (над океаном).

ВИКИД СУКУПНИЙ

Екологія – охорона природи ВИКИД СУКУПНИЙ – сумарна величина викиду всіх забруднювальних речовин у навколишнє середовище за одиницю часу.

ПУСТЕЛЯ ЛЬОДОВА

Екологія – охорона природи ПУСТЕЛЯ ЛЬОДОВА – різновид холодних пустель, де відсутність рослинності визначається низькими т-рами повітря та нестачею фізіологічно доступної вологи і речовин мін. живлення.

БУРЯ

Екологія – охорона природи БУРЯ – шторм, тривалий, дуже сильний вітер (швидкість понад 20 м/с), спричинений, як правило, циклоном; охоплює великий простір, супроводжується руйнуваннями на суходолі та великим хвилюванням водойм. У лісах викликає буреломи.

ЗОНА НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Екологія – охорона природи ЗОНА НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ – територія, в межах якої кількість атм. опадів, що випадають за рік, перевищує в середньому за багаторічний період величину випаровування в сукупності з інфільтрацією (3. н. з.