ТЕПЛОКРОВНІ ТВАРИНИ

Екологія – охорона природи ТЕПЛОКРОВНІ ТВАРИНИ – те саме, що й Гомойотермні тварини.

ДОМІНАНТ(И)

Екологія – охорона природи ДОМІНАНТ(И) – 1) види, що кількісно переважають у певному угрупованні або в певному проміжку часу, як правило, порівняно з близькими формами або з формами, що належать до одного рівня екол.

ОРНІТОХОРІЯ

Екологія – охорона природи ОРНІТОХОРІЯ – поширення плодів, насіння та спор рослин птахами, які або поїдають плоди, викидаючи насіння, або роблять з них запаси в певному місці, частина яких потім там і проростає. О.

ПОПУЛЯЦІЯ, ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА

Екологія – охорона природи ПОПУЛЯЦІЯ, ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА – якісний та кільк. склад генотипів (алелів), що зумовлюється особливостями потоку генів між тимчасово ізольованими частинами популяцій (демами та їх групами).

ГОРИЗОНТ

Екологія – охорона природи ГОРИЗОНТ – 1) лінія позірного перетину небесної півсфери і земної поверхні (видимий Г.); 2) велике коло небесної півсфери, площина якого перпендикулярна до вертикальної лінії на Місці спостереження (справжній Г.); 3)

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНІ

Екологія – охорона природи ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНІ – група потреб людини, що забезпечують її соц. комфорт. Включає: громадянські свободи (совісті, волевиявлення, переміщення, рівності перед законом тощо); ступінь упевненості в завтрашньому дні (відсутність чи наявність

ГІПОБІОСФЕРА

Екологія – охорона природи ГІПОБІОСФЕРА – зона літосфери, в яку живі організми потрапляють випадково і можуть там короткочасно існувати без нор. зростання, розвитку, розмноження.

ФАЦІЯ

Екологія – охорона природи ФАЦІЯ – 1) частина асоціації, що відрізняється за місцевою ознакою домінування одного з диференційованних видів; 2) серійне угруповання, що розвивається в напрямку фасціації.

ЦІЛИНАЇ

Екологія – охорона природи ЦІЛИНА – вкрита прир., переважно трав’янистою рослинністю земля, яка зовсім або протягом тривалого часу не розорювалась. Ц. характеризується різко вираженою щільною дерниною, підвищеним вмістом гумусу, зернистою структурою, значною сухістю і

Паразитизм

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 9. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНІ СТОСУНКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПОПУЛЯЦІЙ 9.3. Паразитизм Основні поняття і терміни: Паразит, паразитизм, основний господар, проміжний господар, ектопаразити, ендопаразити, паразитоїди, облігатний і факультативний паразитизм. Паразитизм – Це така форма