СТАНЦІЯ ДОСЛІДНА

Екологія – охорона природи СТАНЦІЯ ДОСЛІДНА – наук, установа або її підрозділ, розміщені в місці проведення експериментів на природі чи на с.-г. землях та біля с.-г. об’єктів.

ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Екологія – охорона природи ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – зростаюча невідповідність доступних запасів природних ресурсів чи безпечних норм їх вилучення і потреб суспільства.

ВПЛИВ СИНЕРГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи ВПЛИВ СИНЕРГІЧНИЙ – посилення або послаблення впливу одного чинника за наявності іншого. В разі такого сукупного комплексного впливу кількох чинників заг. ефект виявляється іншим, ніж коли б вони діяли кожен

НОРМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОД

Екологія – охорона природи НОРМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОД – значення показників, дотримання яких забезпечує задовільний екол. стан водних об’єктів і необхідні умови збереження здоров’я населення та культ.-побутового водокористування.

ДЕКУМБАЦІЯ

Екологія – охорона природи ДЕКУМБАЦІЯ – зникнення верхнього ярусу при зміні фітоценозів.

ЦЕНОЗ

Екологія – охорона природи ЦЕНОЗ – будь-яке біотичне угруповання. Розрізняють зооценози (угруповання тварин), фітоценози (угруповання рослин), мікробоценози (угруповання мікроорганізмів) та ін. Як правило, термін “Ц.” замінюють терміном “біоценоз”.

ГРУПА ЛІСУ

Екологія – охорона природи ГРУПА ЛІСУ – поділ лісів залежно від госп. соц. та екол. значення на ліси першої, другої і третьої групи.

ЯРУСНІСТЬ

Екологія – охорона природи ЯРУСНІСТЬ – вертикальне розшарування рослинного угруповання на шари, яруси та ін. структ. або функц. частини. Розрізняють надземну й підземну Я. Найчіткіше Я. виявлена в ліс. фітоценозах, де розрізняють деревний, чагарниковий,

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА

Екологія – охорона природи СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – сукупність взаємозв’язаних соц.-екон., організаційних, агротехн., меліоративних та ін. заходів щодо освоєння та використання прир. територій для одержання с.-г. продукції.

МЕХАНОХОРІЯ

Екологія – охорона природи МЕХАНОХОРІЯ – спосіб поширення насіння деякими рослинами. При М. плоди швидко розкриваються, розкидаючи насіння.