ПАРАЗИТ ФАКУЛЬТАТИВНИЙ

Екологія – охорона природи ПАРАЗИТ ФАКУЛЬТАТИВНИЙ – організм, здатний жити та розмножуватися і без живлення тканинами та/чи соками свого хазяїна, самостійно. Часто паразитує на особинах виду-хазяїна, у яких знижена життєстійкість.

ЕВТРОФ

Екологія – охорона природи ЕВТРОФ – організм, що успішно росте на багатих на поживні речовини субстратах або в багатих на них водоймах.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ АБСОЛЮТНА

Екологія – охорона природи ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ АБСОЛЮТНА – одномоментна кількість особин виду або їх групи в межах певного простору (на одиниці площі або в одиниці об’єму).

РЕЗЕРВАТ ПРИРОДНИЙ

Екологія – охорона природи РЕЗЕРВАТ ПРИРОДНИЙ – один із видів природозаповідних територій, які існують самостійно або входять до складу природозаповідного об’єкта, де виключене будь-яке втручання людини в перебіг прир. процесів.

ПСАМОФІЛ

Екологія – охорона природи ПСАМОФІЛ – організм, що віддає перевагу життю серед рухомих пісків (сірий варан, деякі оси, ящірки та ін.).

ТРОФОТРОПІЗМ

Екологія – охорона природи ТРОФОТРОПІЗМ – вигини ростучих частин рослин, зумовлені нерівномірним розподілом поживних речовин у зовн. середовищі.

АКТИВНІСТЬ СОНЯЧНА

Екологія – охорона природи АКТИВНІСТЬ СОНЯЧНА – сукупність цикл, і не цикл. фіз. змін на Сонці. Зумовлена в основному взаємодією сонячного магнітного поля та плазми. У роки макс. А. с. на Сонці виникають сонячні

ЕКСТРАЗОНАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи ЕКСТРАЗОНАЛЬНІСТЬ – розміщення біотичних угруповань за межами відповідної геогр. зони, поза своїм основним ареалом. Напр., екстразональна деревна рослинність трапляється у вигляді ізольованих ліс. масивів у степовій зоні, лучні степи –

СУХОВІЙ

Екологія – охорона природи СУХОВІЙ – вітер (швидкість понад 5 м/с), що супроводжується високою т-рою (вище 20-25 °С) та низькою (ЗО % і нижче) відносною вологістю. Навіть нетривалі С. завдають значної шкоди, знижуючи врожаї

СОРБЦІЯ

Екологія – охорона природи СОРБЦІЯ – вбирання твердими тілами або рідинами (сорбентами) газів, пари та розчинених речовин. Розрізняють адсорбцію (вбирання поверхневим шаром сорбенту) і абсорбцію (вбирання всім об’ємом сорбенту).