СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Екологія – охорона природи СТЕРИЛІЗАЦІЯ – знищення або знешкодження мікроорганізмів на хірургічній чи лабораторній апаратурі, інструментах, у середовищах за допомогою високої т-ри, хім. речовин тощо. Спосіб знищення лише мікроорганізмів (а не їхніх спор) у

БІОЦЕНОЗ ЕНДЕМІЧНИЙ

Екологія – охорона природи БІОЦЕНОЗ ЕНДЕМІЧНИЙ – той, що зустрічається на обмеженій ділянці земної поверхні.

ІЗОКЛІНИ

Екологія – охорона природи ІЗОКЛІНИ – ізолінії магнітних нахилень на магнітних картах. І. нульового нахилення визначають магнітний екватор.

СТІК СВІТОВИЙ

Екологія – охорона природи СТІК СВІТОВИЙ – уся маса води разом з мех. та хім. домішками, що стікає з поверхні суходолу у Світовий океан або замкнені континентальні водойми.

ЦИКЛІЧНА (ПЕРІОДИЧНА) ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ

Екологія – охорона природи ЦИКЛІЧНА (ПЕРІОДИЧНА) ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ – див. Динаміка екосистем циклічна (періодична).

ЕВЕРГЛЕЙД

Екологія – охорона природи ЕВЕРГЛЕЙД – болотиста місцевість, що поросла високою травою у Флориді (США).

БАРХАНИ

Екологія – охорона природи БАРХАНИ – материкові дюни пустель; заг. назва всіх форм оголених пісків або нагромадження сипких пісків, не закріплених рослинністю. Б. переміщуються зі швидкістю від десятків сантиметрів до сотень метрів за рік.

ГЕОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи ГЕОЛОГІЯ – комплекс наук про склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори і Землі, закономірності утворення й поширення покладів корисних копалин. Г. поділяють на низку прикладних дисциплін: мінералогію, петрографію,

ВНУТРІШНЬО-КВАРТИРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Екологія – охорона природи ВНУТРІШНЬО-КВАРТИРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – див. Середовище внутрішньо-квартирне.

ГЕРПЕТОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи ГЕРПЕТОЛОГІЯ – розділ зоології, що вивчає плазунів. Об’єктом Г. часто вважають і земноводних.