ЗЕЛЕНІ

Екологія – охорона природи “ЗЕЛЕНІ” – політ, течія, оформлена чи неоформлена як політ, партія, що виступає за збереження середовища життя (проти ядерної загрози, за чистоту атмосфери, води тощо). “3.” особливо активні у країнах Зх.

ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА

Екологія – охорона природи ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА – результат дії на організм йонізуючого випромінювання в дозах, рівних або більших 1 зВ (100 бер).

ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗМЕНА

Екологія – охорона природи ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗМЕНА – саморегулювання системи, що повністю чи частково відбувається за командами з керівного центру (напр., мозку у вищих тварин) або багатьох центрів-організаторів (фактичний стан організмів, який крім мозку

ГІДР…, ГІДРО

Екологія – охорона природи ГІДР…, ГІДРО… – у складних словах відповідає поняттям “вода”, “водний простір”.

ОБ’ЄКТ РЕКРЕАЦІЙНИЙ

Екологія – охорона природи ОБ’ЄКТ РЕКРЕАЦІЙНИЙ – ділянка природи (озеро, ставок, ліс. галявина, пам’ятка природи, оглядовий майданчик тощо), яка має привабливі для відпочинку властивості. Наявність достатньої кількості таких об’єктів зумовлює рекреаційну ємність певної території.

КАРТА

Екологія – охорона природи КАРТА – 1) зменшене узагальнене зображення (графічна модель) земної, місячної поверхні, ін. небесних тіл, зоряного неба чи їхніх частин на площині в тій або ін. картографічній проекції і системі умовних

ЗАКАЗНИК ДОВГОСТРОКОВИЙ

Екологія – охорона природи ЗАКАЗНИК ДОВГОСТРОКОВИЙ – заказник, створений на тривалий час, як правило, понад 5 років.

ВИД КАРАНТИННИЙ

Екологія – охорона природи ВИД КАРАНТИННИЙ – вид, що відсутній на даній території і його проникнення в цей регіон вкрай небажане (з погляду медицини чи з госп. міркувань). В. к. є об’єктом карантину.

РИБНИЦТВО

Екологія – охорона природи РИБНИЦТВО – 1) галузь рибного госп-ва, яка здійснює розведення риб для отримання товарної продукції; 2) прикладна наук, дисципліна, яка вивчає принципи й методи розведення риби в прир. і штучних водоймах.

БІОТЕХНІЯ

Екологія – охорона природи БІОТЕХНІЯ – активний цілеспрямований вплив людини на дику природу з метою збільшення ємності угідь для мисливських тварин, птахів, які живуть на волі, включаючи сукупність заходів, спрямованих на збільшення чисельності диких