АНШЛАГ ПРИРОДООХОРОННИЙ

Екологія – охорона природи АНШЛАГ ПРИРОДООХОРОННИЙ – усне або письмове оголошення (останнє часто художньо оформлене), яке закликає до бережливого ставлення до природи або повідомляє про певні обмеження чи заборону деяких видів природокористування.

ПРАВО ПРИРОДООХОРОННЕ

Екологія – охорона природи ПРАВО ПРИРОДООХОРОННЕ – розділ міжнар. права та правової охорони природи всередині держави, що розробляє юридичні основи збереження прир. ресурсів та середовища життя.

ЗОНА ЕОЛОВА

Екологія – охорона природи ЗОНА ЕОЛОВА – висотний пояс терабіосфери, екол. аналогічний основній частині абісалі океану (поза джерелами виходу сірковмісних терм, вод, де мешкають хемопродуценти), в межах якої гетеротрофи (павуки, кліщі та ін.) існують

САМОУПРАВЛІННЯ

Екологія – охорона природи САМОУПРАВЛІННЯ – прир. самоорганізація взаємозв’язків усередині прир. системи, яка веде до її гомеостазу. Здійснюється згідно з об’єктивними законами, правилами, принципами.

ГІФОМІЦЕТИ

Екологія – охорона природи ГІФОМІЦЕТИ – порядок незавершених грибів. Багато Г. є збудниками грибних захворювань рослин. Г., що живуть у грунті, відіграють важливу роль у грунтоутворенні. З деяких Г. одержують антибіотики (напр., пеніцилін).

ЛІС(И)

Екологія – охорона природи ЛІС(И) – один з основних типів рослинності, панівний ярус якого утворений деревами одного чи кількох видів із зімкненими кронами. З ін. життєвих форм для Л. характерні трави, чагарники, мохи, лишайники.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

Екологія – охорона природи ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ – сукупність усіх фаз розвитку організму, які розпочинаються, як правило, від зиготи, включають усі наступні і закінчуються зрілістю, коли організм здатний започаткувати наступне покоління. Тривалість Ж. ц. визначається

СПОКІЙ У РОСЛИН

Екологія – охорона природи СПОКІЙ У РОСЛИН – стан майже повного припинення життєдіяльності рослинних організмів, що дає змогу рослинам витримувати несприятливі умови існування (зимовий холод, літні посухи тощо). Характеризується різким зниженням інтенсивності обміну речовин

МЕТАТЕРМІЗМ

Екологія – охорона природи МЕТАТЕРМІЗМ, мегатермізм – властивість організмів потребувати для свого розвитку порівняно високих т-р, напр. тропічні рослини.

КАМПИ

Екологія – охорона природи КАМПИ, кампоси – савани Пд. Америки. Розрізняють К. гірські (савани з чагарниками, що розташовані над зоною араукарієвих лісів у Бразилії), К., що затоплюються (у басейні Амазонки), К. чагарникові (савани з