САЗ

Екологія – охорона природи САЗ – місце помешкання з постійним режимом зволоження, що забезпечується грунтовими водами в посушливих районах Середньої Азії.

ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Екологія – охорона природи ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК. Головне джерело забруднення атмосфери – отримання та використання енергії. Для захисту атмосфери слід розробити точнішу методику прогнозування забруднення повітря, вмісту в ньому газів, які викликають

БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ – біогеоценоз, екол. компоненти якого та колоообіг речовин частково або майже повністю змінились під впливом техногенних чинників.

АБІОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи АБІОГЕННИЙ – 1) процес, що відбувається без участі живих організмів; 2) той, що має неорг. природу.

НЕКРОФАГ

Екологія – охорона природи НЕКРОФАГ – організм, який живиться мертвими тваринами. Н. є багато комах (жуки-мертвоїди, шкіроїди, личинки двокрилих), деякі птахи (грифи, марабу, ворон) і ссавці (гієни).

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ

Екологія – охорона природи ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ – захисні конструкції на швидкісних автошляхах (мет., тросові, залізобетонні), які запобігають не лише з’їжджанню автотранспорту, а й появі тварин, у т. ч. земноводних, на шляховому полотні.

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН

Екологія – охорона природи СТІЙКІСТЬ РОСЛИН – здатність рослин витримувати вплив тих чи ін. несприятливих чинників зовн. середовища. Розрізняють зимостійкість, жаростійкість, посухостійкість, солестійкість, стійкість проти певних хвороб, радіостійкість тощо.

ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ

Екологія – охорона природи ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ – прир. заповідник, розташований у Кілійському районі Одеської обл. Лежить у пониззі Кілійського гирла Дунаю, займає частину о-вів та акваторії Чорного моря. Площа 14 800 га, з них

ДЕТЕРМІНІЗМ ПОЛГГЕКОНОМІЧНИЙ

Екологія – охорона природи ДЕТЕРМІНІЗМ ПОЛГГЕКОНОМІЧНИЙ – пояснення розвитку суспільства виключно способом виробництва матер. благ, станом розвитку науки, техніки, технології і запереченням ролі середовища для життя та заг. прогресу культури. Як і будь-яка крайність,

ЗАБРУДНЕННЯ ШУМОВЕ

Екологія – охорона природи ЗАБРУДНЕННЯ ШУМОВЕ – перевищення звичайного рівня шуму та аномальна зміна звукових характеристик (періодичності, сили звуку тощо) на робочих місцях, у населених пунктах та ін. місцях унаслідок роботи транспорту, пром. устаткування,