Значення популяційних особливостей для охорони видів

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ 12.3. Значення популяційних особливостей для охорони видів Динаміка, структура, чисельність популяції, швидкість і темпи її відтворення, плодючість і виживання мають особливо важливе значення для

ДЕНУДАЦІЯ

Екологія – охорона природи ДЕНУДАЦІЯ – руйнування гір. порід льодовиками, водою, вітром і переміщення продуктів вивітрювання цими чинниками або під впливом сили гравітації до нижчих ділянок земної поверхні, де вони нагромаджуються.

ТАФОНОМІЯ

Екологія – охорона природи ТАФОНОМІЯ – галузь палеонтології, що вивчає умови захоронення викопних решток тварин і рослин та закономірності утворення місцезнаходжень цих решток.

МАКРООРГАНІЗМ

Екологія – охорона природи МАКРООРГАНІЗМ – організм, розміри якого становлять понад 500 мкм (0,5 мм).

ГАЛЬЯ

Екологія – охорона природи ГАЛЬЯ – тип болота Зх.-Сибірської низовини, що позбавлене деревної рослинності й заростає сфагновими та ін. мохами. Має вигляд зелених луків, непрохідне.

АТЛАС

Екологія – охорона природи АТЛАС – систематизований збірник геогр. чи істор. карт, зображень тварин, рослин, малюнків, таблиць тощо.

ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

Екологія – охорона природи ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК – заповідник у Дніпропетровському та Царичанському районах Дніпропетровської обл. Розташований у межиріччі Дніпра й Орелі. Утворений у 1990 р. Площа 3766,2 га, у т. ч. 203 га водних

ЧИННИК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИЙ – будь-яка структура або явище, що спричинює побудову деякої сукупності в систему. Звичайно діють кілька Ч. с.

ЕНДОФІТИЗМ

Екологія – охорона природи ЕНДОФІТИЗМ – явище існування одного організму в клітинах або тканинах ін.

НАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи НАСЕЛЕННЯ – 1) люди, які проживають на певній території (обл., місто, країна); 2) сукупність усіх особин тварин різних видів, що мешкають у середовищі певного простору.