ТЕРИТОРІАЛЬНА ЄМНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА

Екологія – охорона природи ТЕРИТОРІАЛЬНА ЄМНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА (ВИРОБНИЦТВА)- див. Ємність господарства (виробництва) територіальна.

ДЕМОГРАФІЯ

Екологія – охорона природи ДЕМОГРАФІЯ – 1) наук, дисципліна про закономірності відтворення населення в сусп.-істор. зумовленості цього процесу; 2) Д. соц.-екон. – галузь науки, що вивчає населення, його географію, структуру, склад, кільк. та просторово-часову

СКИДАННЯ ГРАНИЧНОДОПУСТИМЕ (ГДС) (ПЕВНИХ РЕЧОВИН У ВОДОЙМУ)

Екологія – охорона природи СКИДАННЯ ГРАНИЧНОДОПУСТИМЕ (ГДС) (ПЕВНИХ РЕЧОВИН У ВОДОЙМУ) – маса речовини в стічних водах, максимально допустима до відведення в установленому режимі в конкретному пункті за одиницю часу з метою забезпечення норм

КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА -1) прир. аномалія (тривала посуха, тривалі дощі, масовий падіж худоби тощо), нерідко виникає внаслідок прямого чи опосередкованого впливу діяльності людини на прир. процеси; 2) аварія на техн. об’єктах

СУКЦЕСІЯ ЕДАФОГЕННА

Екологія – охорона природи СУКЦЕСІЯ ЕДАФОГЕННА – сукцесія, що відбувається у зв’язку зі змінами грунту (його властивостей).

ГІДРОМОДУЛЬ

Екологія – охорона природи ГІДРОМОДУЛЬ – 1) показник витрати води на одиницю площі за певний проміжок часу, напр., середня витрата зрошувальної води в літрах на 1 г посівів с.-г. культури за 1 с; 2)

НОРМА ВИКИДУ

Екологія – охорона природи НОРМА ВИКИДУ – сумарна кількість газоподібних і/або рідких відходів, яка дозволяється підприємству для скидання в навколишнє середовище. Обсяг Н. в. визначається з розрахунку, що кумуляція шкідливих викидів для всіх підприємств

КОЛООБІГ РЕЧОВИН ГЕОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи КОЛООБІГ РЕЧОВИН ГЕОЛОГІЧНИЙ – колообіг речовин між Світовим океаном та суходолом. При К. р. г. частина води разом із деякими розчиненими в ній речовинами випаровується та випадає в осад на

ІЗОСЕЙСТИ

Екологія – охорона природи ІЗОСЕЙСТИ – ізолінії, що характеризують інтенсивність землетрусів.

АГРОХІМІКАТИ

Екологія – охорона природи АГРОХІМІКАТИ – загальне поняття, назва для всіх хімікатів (мін. добрив, засобів захисту рослин тощо), застосовуваних у с. г. Часто їх необгрунтоване використання викликає забруднення довкілля.