НУЛЬОВИЙ ПРИРІСТ

Екологія – охорона природи НУЛЬОВИЙ ПРИРІСТ – практична рівність народжуваності та смертності, що приводить до стабільної чисельності популяції.

ВОДИ ТЕРМАЛЬНІ

Екологія – охорона природи ВОДИ ТЕРМАЛЬНІ – нагріті або навіть перегріті води з т-рою понад 100 °С. Води, які природно виливаються із земних надр або добуваються із свердловин.

ГАЗОБЕТОН

Екологія – охорона природи ГАЗОБЕТОН – легкий бетон ніздрюватої структури, який виготовляють введенням у бетонну суміш газоутворювальних домішок. Г. має добрі тепло – і звукоізоляційні властивості.

ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНЕ

Екологія – охорона природи ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНЕ – захворювання, що спричинюється несприятливими умовами праці та проф. шкідливістю виробництва. Додаткова характеристика – частіше реєстрування виникнення певного захворювання у працівників даного виробництва порівняно з працівниками ін. галузей.

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИЙ – вплив, який справляє господарська діяльність людини на довкілля та його ресурси; як правило, необоротно порушує склад і структуру екосистем. В. а. уже викликав деградацію та руйнування багатьох

УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИМ РЕЖИМОМ

Екологія – охорона природи УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИМ РЕЖИМОМ – допустиме лише в заповідниках спрямованого режиму здійснення заходів з метою зміни кількості чи якості певного компонента довкілля (напр., виловлювання надлишкової кількості копитних тварин) для збереження прир.

ЗАХВОРЮВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи ЗАХВОРЮВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ, захворювання кліматичне – захворювання, що виникає під впливом певної погоди або внаслідок тривалого впливу клімату, несприятливого для даного організму (надлишок тепла, недостатня чи надлишкова кількість вологи, УФ-радіації, синдром

СТРУКТУРА ЕКОСИСТЕМИ

Екологія – охорона природи СТРУКТУРА ЕКОСИСТЕМИ – прир. функц.-морф, розчленування екосистеми на підсистеми (блоки). До структ. елементів входять популяції, консорції, синузїі, яруси рослинності тощо, тобто окремі структури біоценозу та біогеоценозу.

ВІТРОЗАПИЛЕННЯ

Екологія – охорона природи ВІТРОЗАПИЛЕННЯ, анемофілія – запилення рослин за допомогою вітру. Властиве більшості голонасінних рослин (сосна, ялина), багатьом покритонасінним (злаки, осоки).

ВИВІТРЮВАННЯ

Екологія – охорона природи ВИВІТРЮВАННЯ – руйнування мін. і гір. порід під впливом фіз. і хім. чинників, компонентів атмосфери та гідросфери за участю живих організмів. Розрізняють фіз. В., що призводить лише до мех. розколювання