Підсумок розділів 1, 2

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Підсумок розділів 1, 2. Жива природа складається з видів, кожен з яких характеризується своїми властивостями і певними вимогами до умов середовища, в якому проживає. Територія поширення виду Називається ареалом. Види складаються

ДОЗИМЕТР

Екологія – охорона природи ДОЗИМЕТР – прилад для вимірювання дози іонізуючого випромінювання. Показує не інтенсивність випромінювання в даний момент, а дозу, одержану за певний проміжок часу.

САЗ

Екологія – охорона природи САЗ – місце помешкання з постійним режимом зволоження, що забезпечується грунтовими водами в посушливих районах Середньої Азії.

ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Екологія – охорона природи ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК. Головне джерело забруднення атмосфери – отримання та використання енергії. Для захисту атмосфери слід розробити точнішу методику прогнозування забруднення повітря, вмісту в ньому газів, які викликають

БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ – біогеоценоз, екол. компоненти якого та колоообіг речовин частково або майже повністю змінились під впливом техногенних чинників.

АБІОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи АБІОГЕННИЙ – 1) процес, що відбувається без участі живих організмів; 2) той, що має неорг. природу.

НЕКРОФАГ

Екологія – охорона природи НЕКРОФАГ – організм, який живиться мертвими тваринами. Н. є багато комах (жуки-мертвоїди, шкіроїди, личинки двокрилих), деякі птахи (грифи, марабу, ворон) і ссавці (гієни).

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ

Екологія – охорона природи ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ – захисні конструкції на швидкісних автошляхах (мет., тросові, залізобетонні), які запобігають не лише з’їжджанню автотранспорту, а й появі тварин, у т. ч. земноводних, на шляховому полотні.