СТІЙКІСТЬ РОСЛИН

Екологія – охорона природи СТІЙКІСТЬ РОСЛИН – здатність рослин витримувати вплив тих чи ін. несприятливих чинників зовн. середовища. Розрізняють зимостійкість, жаростійкість, посухостійкість, солестійкість, стійкість проти певних хвороб, радіостійкість тощо.

ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ

Екологія – охорона природи ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ – прир. заповідник, розташований у Кілійському районі Одеської обл. Лежить у пониззі Кілійського гирла Дунаю, займає частину о-вів та акваторії Чорного моря. Площа 14 800 га, з них

ДЕТЕРМІНІЗМ ПОЛГГЕКОНОМІЧНИЙ

Екологія – охорона природи ДЕТЕРМІНІЗМ ПОЛГГЕКОНОМІЧНИЙ – пояснення розвитку суспільства виключно способом виробництва матер. благ, станом розвитку науки, техніки, технології і запереченням ролі середовища для життя та заг. прогресу культури. Як і будь-яка крайність,

ЗАБРУДНЕННЯ ШУМОВЕ

Екологія – охорона природи ЗАБРУДНЕННЯ ШУМОВЕ – перевищення звичайного рівня шуму та аномальна зміна звукових характеристик (періодичності, сили звуку тощо) на робочих місцях, у населених пунктах та ін. місцях унаслідок роботи транспорту, пром. устаткування,

НУЛЬОВИЙ ПРИРІСТ

Екологія – охорона природи НУЛЬОВИЙ ПРИРІСТ – практична рівність народжуваності та смертності, що приводить до стабільної чисельності популяції.

ВОДИ ТЕРМАЛЬНІ

Екологія – охорона природи ВОДИ ТЕРМАЛЬНІ – нагріті або навіть перегріті води з т-рою понад 100 °С. Води, які природно виливаються із земних надр або добуваються із свердловин.

ГАЗОБЕТОН

Екологія – охорона природи ГАЗОБЕТОН – легкий бетон ніздрюватої структури, який виготовляють введенням у бетонну суміш газоутворювальних домішок. Г. має добрі тепло – і звукоізоляційні властивості.

ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНЕ

Екологія – охорона природи ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНЕ – захворювання, що спричинюється несприятливими умовами праці та проф. шкідливістю виробництва. Додаткова характеристика – частіше реєстрування виникнення певного захворювання у працівників даного виробництва порівняно з працівниками ін. галузей.