ЗАКОН МАКСИМУМУ БІОГЕННОЇ ЕНЕРГІЇ

Екологія – охорона природи ЗАКОН МАКСИМУМУ БІОГЕННОЇ ЕНЕРГІЇ (В. І. ВЕРНАДСЬКОГО – Е. С. БАУЕРА) – будь-яка біол. та біокосна (система з участю живого) система, що перебуває в стані стійкої незбалансованості, тобто дин., рухомої

МОРЕ

Екологія – охорона природи МОРЕ – 1) частина океану, що частково відділена від нього суходолом або підводними підняттями і відрізняється від відкритого простору океану гідрол. режимом, більшим впливом сусіднього суходолу, біотою та ін. ознаками;

СУКЦЕСІЯ АНТРОПОГЕННА

Екологія – охорона природи СУКЦЕСІЯ АНТРОПОГЕННА – сукцесія, зумовлена госп. діяльністю людини, її прямим або непрямим впливом на екосистему (вирубування, загазованість атмосфери тощо).

СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬО-КВАРТИРНЕ

Екологія – охорона природи СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬО-КВАРТИРНЕ – умови життя в житлових приміщеннях. Включає фіз.-хім. та біол. чинники (у т. ч. психол.). С. в. створюється із зовн. впливів (прир. радіація, транспортний шум, хім. фон, біол.

ПУСТЕЛЯ РУХОМА

Екологія – охорона природи ПУСТЕЛЯ РУХОМА – як правило, піщана пустеля з грунтом, що розвіюється вітром, яка нерідко наступає на сусідні території.

ЕРОЗІЯ ВОДНА

Екологія – охорона природи ЕРОЗІЯ ВОДНА – руйнування грунту під дією на нього весняних, дощових або зливових вод. Характерна для пересіченої місцевості. Особливо сильна Е. в. виникає в гір. районах. Е. в. буває поверхневою,

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ ПАСОВИЩНОГО ТИПУ

Екологія – охорона природи ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ ПАСОВИЩНОГО ТИПУ – ті, які починаються з зелених рослин (продуцентів) і йдуть послідовно через ланки рослиноїдних тварин (консументів І порядку) та хижаків (консументів II порядку).

ЗАБРУДНЕННЯ БІОГЕННЕ

Екологія – охорона природи ЗАБРУДНЕННЯ БІОГЕННЕ, забруднення біотичне – поширення певних, як правило, не бажаних для людини біогенних речовин (виділень, відмерлих організмів тощо) на території та (або) в акваторії, де їх раніше не було.

ЗАКОН ПАДІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Екологія – охорона природи ЗАКОН ПАДІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ – у межах однієї сусп.-екон. формації (способу виробництва) та одного типу технологій прир. ресурси стають дедалі менш доступними і потребують збільшення затрат праці та енергії на

ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЙНА

Екологія – охорона природи ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЙНА – розділ географії, що вивчає територіальні рекреаційні системи, закономірності виникнення, розміщення та функціонування місць відпочинку на територіях і в акваторіях планети.
Page 92 of 402« First...102030...9091929394...100110120...Last »