ТРОФІЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТИПУ ФІТОФАГ – РОСЛИНА

Екологія – охорона природи ТРОФІЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТИПУ “ФІТОФАГ – РОСЛИНА” – див. Взаємозв’язки трофічні типу “фітофаг – рослина”.

НОРМАЛЬНИЙ СПЕКТР

Екологія – охорона природи НОРМАЛЬНИЙ СПЕКТР – біоекол. склад життєвих форм рослин земної кулі, %: фанерофіти – 43, хаметофіти – 9, мікрофіти – 27, геофіти – 4, гідрофіти – 13, епіфіти – 3.

НІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ

Екологія – охорона природи НІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ – група автотрофних мікроорганізмів, які здатні одержувати енергію для життєдіяльності за рахунок окиснення неорг. сполук азоту (аміак та амонійні солі) до нітратів. Напр., нітрозомонас, нітробактер.

ТЕРАФЛЕКС

Екологія – охорона природи ТЕРАФЛЕКС – скло, яке пропускає світло, затримуючи теплову частину ел.-магн. випромінювання.

БІЛАТЕРАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи БІЛАТЕРАЛЬНІСТЬ – двобічна симетрія організму; тіло організму уявно можна поділити площиною на праву і ліву половини, які є квазідзеркальним відображенням одна одної (черви, членистоногі, хребетні, органи рослин).

УГРУПОВАННЯ СТАБІЛЬНЕ

Екологія – охорона природи УГРУПОВАННЯ СТАБІЛЬНЕ – угруповання, що існує не визначено тривалий час (як правило, у фазі сукцесійного клімаксу) з нульовою біол. продуктивністю, оскільки вся його валова продукція витрачається в ході внутрішньоценозного обміну

ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОСТІ

Екологія – охорона природи ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОСТІ – з макс. ефективністю будь-яка система функціонує в деяких просторово-часових межах (або: жодна система не може звужуватися чи розширюватися безмежно). Згідно з фундаментальним положенням теорії систем, розмір будь-якої

КОМПЛЕКС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ

Екологія – охорона природи КОМПЛЕКС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ – горизонтальне чи вертикальне поєднання двох або кількох (багатьох) біогеоценозів, завдяки взаємодії яких утворюється єдність екол. системи другого знизу рівня ієрархії. Напр., поєднання ділянок лісу, луків і водойми

ШУМОЗАХИСНИЙ ЕКРАН

Екологія – охорона природи ШУМОЗАХИСНИЙ ЕКРАН – зелені насадження, огорожі або певні технічні пристрої для захисту довкілля від шумового забруднення.

АНЕМОНЕЙСТОН

Екологія – охорона природи АНЕМОНЕЙСТОН – орг. та мін. часточки наземного походження, що відкладаються вітром на поверхню водойми.
Page 93 of 402« First...102030...9192939495...100110120...Last »