Довідник з економіки

Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 4.2. Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах Аналіз розміщення фінансових ресурсів в залишках оборотних активів, які забезпечують господарську діяльність, здійснюють шляхом вивчення їх структури, джерел формування

Організаційні структури управління підприємством

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 8 ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8.4. Організаційні структури управління підприємством Згідно з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту, структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки

Процес і процедура реструктуризації

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 27 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 27.2. Процес і процедура реструктуризації Реструктуризація підприємств здійснюється після занесення їх до Реєстру неплатоспроможних суб’єктів господарювання і поглибленого аналізу фінансово-господарської

Приклади розв’язування Задач

Економіка Вступ до економічної теорії Приклади розв’язування Задач Для розв’язання задачі 1 необхідно знати: – обмеженість ресурсів визначає необхідність альтернативного вибору їх використання як на рівні фірми, так і на рівні державної політики; –

Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 3.3. Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства В процесі господарської діяльності відбувається постійна трансформація активів і, очевидно, будь-який об’єкт активів може мати два джерела фінансових ресурсів:

Аналіз платоспроможності і ліквідності

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7.3. Аналіз платоспроможності і ліквідності Платоспроможність – означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для своєчасного погашення своїх боргових зобов’язань.

Організація науково-дослідних робіт

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 18 ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОПЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА 18.2. Організація технічної підготовки виробництва Процес підготовки і використання у виробництві і експлуатації науково-технічних досягнень проходять певні фази, що є життєвим циклом

Вугільна промисловість – ВИДОБУТОК ЕНЕРГОНОСІЇВ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.2. ВИДОБУТОК ЕНЕРГОНОСІЇВ 4.2.3. Вугільна промисловість Розвідані запаси вугілля у світі становлять 1,2 трлн. т. умовного палива, щороку видобувають 3,1 млрд. т. (за іншими даними – близько

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.9. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Неолітична революція, тобто перехід від збиральницького до відтворювального сільського господарства, відбулася десь за 9 тис. років до н. е. Центрами зернового

Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 13 НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ Ключові терміни і поняття – Нематеріальні ресурси – Амортизація – Нематеріальні активи – Пашуальний платіж – Оцінка активів – Авторське право –