Довідник з географії

Загальна характеристика господарства

Географія Економічна і соціальна географія України Господарство Загальна характеристика господарства Господарство – це сукупність природних, інтелектуально-професійних і створених людиною засобів, які зайняті у виробництві товарів і наданні різного виду послуг із метою створення умов

Світове господарство

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Світове господарство Структура світового господарства Світове господарство – система національних господарств усіх країн світу, що пов’язані та взаємодіють відповідно до законів міжнародного поділу праці.

Поняття про Всесвіт

Географія Загальна географія Земля в космічному просторі Поняття про Всесвіт Із давніх часів люди припускали можливість існування безлічі світів, схожих на наш. Саме тоді весь світ дістав назву Всесвіту, або Космосу. Всесвіт складається з

Джерела географічної інформації

Географія Фізична географія України Україна та її географічні дослідження Джерела географічної інформації Розрізняють такі джерела географічної інформації. 1. Географічні інформаційні системи (ГІС). ГІС – це створені за допомогою ЕОМ “архіви” географічних знань про територіальну

Українські Карпати

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Українські Карпати До складу природно-територіального комплексу Українських Карпат входять власне Карпати, Передкарпатська підвищена рівнина і Закарпатська низовина, які розташовані на заході країни. Карпати як гірська

Політична карта світу

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Політична карта світу Політична карта світу відображає розміщення країн у світі, їх адміністративно-територіальний поділ, столиці та найбільші місця. Політична карта світу початку ХХІ століття

Країни Латинської Америки

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Латинської Америки Латинська Америка – регіон Західної півкулі між США й Антарктидою (рис. 57), на території якого розташовані 46 країн (14 із них – колонії)

Кліматичні умови та ресурси

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Кліматичні умови та ресурси Клімат – це багаторічний режим погоди, властивий даній території. Клімат України є помірно континентальним, з певними особливостями у
Page 1 of 9123456789